Be till Guadalupe Ortiz de Landázuri

Man kan privat läsa denna bön för att be den vördnadsvärda Guadalupe Ortiz de Landázuri om förböner

Opus Dei - Be till Guadalupe Ortiz de Landázuri

Gud, du vill att alla människor når frälsningen och lär känna sanningen. Gör så att din tjänarinna Guadalupe lär mig att utföra det dagliga arbetet av kärlek och hjälper mig att sprida tro och glädje till alla personer runt omkring mig, så att de som känner och älskar dig blir allt fler. Låt din tjänarinna Guadalupe saligförklaras och må hennes förböner beveka dig att höra den bön jag riktar till dig (säg den här). Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

I enlighet med påven Urban VIII: s dekret tillkännager vi att det på intet sätt föreligger någon avsikt att föregripa Kyrkans domslut och att denna bön inte är avsedd för offentligt bruk.

Bönekort för att be Gud genom den vördnadsvärda Guadalupe Ortiz de Landázuris förbön (Ladda ner i PDF-format)

De vars böner blivit hörda genom den vördnadsvärda Guadalupe Ortiz de Landazuris förbön ombedes meddela detta till prelatur Opus Dei, (Tyrgatan 2, 114 27 Stockholm; [email protected])