Be till Guadalupe Ortiz de Landázuri

Man kan läsa denna bön för att be den saliga Guadalupe Ortiz de Landázuri om förböner

Gud, giv att jag, genom den saliga Guadalupes förbön, liksom hon kan utföra mitt vardagliga arbete med kärlek och sprida min tro och min glädje till alla människor i min omgivning, så att många fler lär känna dig och älskar dig. Låt den saliga Guadalupe bli helgonförklarad, och må hennes förböner beveka dig att höra den bön jag riktar till dig … Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Bönekort för att be Gud genom den saliga Guadalupe Ortiz de Landázuris förbön (Ladda ner i PDF-format)

De vars böner blivit hörda genom den saliga Guadalupe Ortiz de Landazuris förbön ombedes meddela detta till prelatur Opus Dei, (Tyrgatan 2, 114 27 Stockholm; info.se@opusdei.org)