Oktober, rosenkransmånaden

”Början på den väg som leder till att man blir fullständig tokig av kärlek till Jesus – skrev den salige Josemaría – består i att förtröstansfullt älska Maria. Så skrev jag för många år sedan i förordet till några kommentarer om den helige rosenkransen, och sedan dess har jag ofta åter fastställt hur sanna dessa ord är.” (Det är Kristus som går förbi, 143:4)

Opus Dei - Oktober, rosenkransmånaden

Var mycket hängiven vår Moder. Hon belönar frikostigt de presenter vi erbjuder henne.

Om du dessutom varje dag, i en anda av tro och kärlek, ber den heliga rosenkransen, kommer vår Fru att åta sig att föra dig mycket långt på den väg som leder till hennes Son.

Plogfåran, nr. 691

Den heliga rosenkransen. Glädjen, smärtan och äran i Jungfruns liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon …, och av dem som älskar vår moder i denna värld.

Be denna heliga andaktsövning dagligen och sprid den till andra.

Smedjan, nr. 621

Den heliga rosenkransen är ett mäktigt vapen. Använd det med förtröstan och du kommer att förundras över resultatet.

Vägen, nr. 558

Rosenkransen är särskilt effektiv för dem som har intellektuella arbeten eller som studerar. Det som verkar vara ett enformigt sätt att vända sig till vår Fru, som barn till sin mor, förstör nämligen varje antydan till fåfänga eller högmod.

Plogfåran, nr. 474

Du skjuter alltid upp rosenkransen till senare och sedan slutar det med att du inte ber den alls för att du är för trött.

Om du inte har någon annan tid, så be den på gatan utan att någon märker det. Dessutom kommer det att hjälpa dig att minnas att du är i Guds närvaro.

Plogfåran, nr. 478