Den helige Josemarías minnesdag 2014

Sankt Josemaría blev helgonförklarad 2002. Hans minnesdag firas den 26 juni. På www.josemariaescriva.info kan man finna information om hans liv och om de bönhörelser som tillskrivs hans förbön.

Det är mitt bland jordens mest materiella ting som vi skall helga oss, genom att tjäna Gud och alla människor.

S:t Josemaría , Samtal med Josemaría Escrivá nr. 113

För att högtidlighålla minnesdagen kommer en högtidlig Mässa att firas i Stockholm den 26 juni kl. 18.30 i S:t Eriks dom­kyr­ka (Folkunga­gatan 46, Stockholm). Huvudcelebrant blir biskop Anders Arborelius . Tiillfälle till bikt ges från kl 17:30.

I Malmö firas den 26 juni kl. 18.00 en Mässa i Vår Frälsares försam­ling (Erik Dahlbergs­ga­tan 28)

Ladda ner de liturgiska texterna för den helige Josemarías Mässa.