Antal artiklar: 1846

Vad är kronisk strålningsdermatit?

Kronisk strålningsdermatit är en sjukdom som framför allt drabbar läkare som under flera år har utsatt sina händer för joniserande strålning från röntgenapparater.

Aktuellt

Barbastro viger en kyrka åt den salige Josemaría.

“Den salige Josemaría var en universell barbastro-bo, som följde i Kristi fotspår och utlyste och levde den universella kallelsen till helighet.” Med dessa ord relaterade Juan José Omella, biskop av Barbastro, till Opus Deis grundare i invigningsceremonin av en ny församlingskyrka till den salige Josemaría i hans födelseort.

Nyheter

Äktenskap och familj – en väg till helighet

Artikeln om kongressen "Äktenskap och familj – en väg till helighet", organiserad av "Liepkiemis Kulturas centras" i Vilnius den 7 oktober 2001.

Aktuellt

Kimbondo (Kongo)

Tradition och utveckling motsäger inte varandra

Sociala initiativ

Prelaturens organisation

Prelaturen leds av en prelat i enlighet med kyrkolagen och Opus Deis egna stadgar. Den har sitt säte i Rom.

Personalprelatur

Livet har övervunnit döden

Några texter av den salige Josemaría med anledning av Herrens Uppståndelses högtid.

Be med den helige Josemaría