Number of articles: 54

Zaščita mladoletnikov

Smernice o zaščiti mladoletnih oseb, ki jih je objavil prelat Opus Dei.

Opus Dei

​Msgr. Mariano Fazio — življenjepis

Mariano Fazio (Buenos Aires, 25. 4. 1960), ki je od leta 2019 vikar pomočnik, je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Buenos Airesu in opravil doktorat iz filozofije na Papeški univerzi sv. Križa v Rimu.

Osebna prelatura

Vodstvo Prelature

Opus Dei vodi prelat skladno s cerkvenim pravom in lastnim statutom Prelature. Sedež je v Rimu.

Osebna prelatura

Združenje duhovnikov

Duhovniška družba sv. Križa je združenje duhovnikov, notranje povezano s Prelaturo Opus Dei.

Duhovniška družba sv. Križa

Pomoč v duhovniškem poklicu

Duhovniška družba sv. Križa nudi svojim članom in klerikom, ki se udeležujejo njenih dejavnosti, duhovna sredstva za vzdrževanje in podporo notranjega življenja, doktrinalno in pastoralno izobraževanje ter bratsko edinost med duhovniki.

Duhovniška družba sv. Križa

Zgodovina

Duhovniška družba sv. Križa korenini v ljubezni svetega Jožefmarija do škofijskih duhovnikov in v ustanovitvenem dogodku, ki se je zgodil 2. oktobra 1928, ko mu je Gospod dal videti Opus Dei. Kljub temu je njen konkretni začetek nastopil kasneje, leta 1943.

Duhovniška družba sv. Križa

Pečat sodelavcev

Prižgana svetilka in križ sestavljata pečat Združenja sodelavcev: simbol, ki odseva njihovo poslanstvo v Opus Dei.

Sodelavci Opus Dei

Kaj pomeni biti sodelavec?

“Skladno z rastjo našega prizadevanja za ljubezen in mir bomo, kot posledica krščanskega duha, ki bo počasi prepojil vse dejavnosti sveta, prispevali k lažjemu razreševanju velikih problemov, ki tarejo človeštvo” (Sv. Jožefmarija).

Sodelavci Opus Dei

Sodelavci

Brez da bi bili člani, lahko sodelavci na različne načine pomagajo pri delu Opus Dei.

Sodelavci Opus Dei

Duhovniška družba sv. Križa

Škofijski duhovniki se lahko inkorporirajo v Duhovniško družbo sv. Križa, ki je notranje povezana s Prelaturo Opus Dei.

Duhovniška družba sv. Križa