Zaščita mladoletnikov

Smernice o zaščiti mladoletnih oseb, ki jih je objavil prelat Opus Dei.

Opus Dei - Zaščita mladoletnikov

Prelat Opus Dei je 22. februarja 2020 izdal smernice za celotno Prelaturo, ki so prilagojene pastoralni stvarnosti Dela in temeljijo na predpisih, ki jih je izdal papež: Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili z dne 26. marca 2019; motuproprij Vos estis lux mundi z dne 7. maja 2019 idr.