Zaščita mladoletnikov

Smernice o zaščiti mladoletnih oseb, ki jih je objavil prelat Opus Dei.

Prelat Opus Dei je 22. februarja 2020 izdal smernice za celotno Prelaturo, ki so prilagojene pastoralni stvarnosti Dela in temeljijo na predpisih, ki jih je izdal papež: Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili z dne 26. marca 2019; motuproprij Vos estis lux mundi z dne 7. maja 2019 idr.