Zgodovina

Duhovniška družba sv. Križa korenini v ljubezni svetega Jožefmarija do škofijskih duhovnikov in v ustanovitvenem dogodku, ki se je zgodil 2. oktobra 1928, ko mu je Gospod dal videti Opus Dei. Kljub temu je njen konkretni začetek nastopil kasneje, leta 1943.

Ustanovitelj je zelo kmalu opazil, da je novost duha Opus Dei pomenila zahtevo po duhovnikih, ki bi izhajali izmed laikov iste ustanove in ki bi se na poseben način posvečali pastoralni oskrbi vernikov Dela in njihovemu apostolatu, brez da bi pri tem izključevali katero koli drugo dušo (prim. A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, II. del, Rialp, Madrid 2002, str. 647).

Medtem ko je 14. februarja 1943 obhajal sveto mašo, je sv. Jožefmarija prejel posebno luč od Boga, ki mu je pokazal rešitev, ki bi omogočala duhovniško posvečenje teh vernikov Opus Dei. Šlo je za to, da se znotraj pastoralnega fenomena Dela vzpostavi duhovniško telo, ki bi izhajalo iz njegovega laikata in bi bilo izobraženo v njegovem duhu ter bi ostalo vgrajeno v sámo ustanovo, s popolnoma sekularnim položajem, za namen pastoralne oskrbe njegovih članov in apostolata. Tako se je rodila Duhovniška družba sv. Križa, ki jo je vzpostavil madridski škof 8. decembra 1943, potem ko je bil prejet nihil obstat s strani Svetega sedeža 11. oktobra istega leta.

Medtem je sv. Jožefmarija v svojih mislih in srcu nosil željo, da bi še bolj pomagal svojim bratom škofijskim duhovnikom. Njim je zlasti od leta 1939 posvečal velik del svojega časa, tako da je na prošnjo škofov različnih škofij pridigal na mnogih duhovnih vajah za duhovnike iz vsega Iberskega polotoka.

Zavedajoč se potreb njegovih bratov duhovnikov je v letih 1948-1949 sveti Jožefmarija začel premišljevati o možnosti, da bi zapustil Opus Dei, ko bi le-ta prejel dokončno papeško odobritev, in vzpostavil združenje, namenjeno svetnim duhovnikom (prim. A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, III. del, Rialp, Madrid 2003, str. 171-176).

Aprila 1950 je Gospod ustanovitelju dal videti, da je v Delo mogoče vključiti škofijske duhovnike. To prošnjo je izrazil Svetemu sedežu, ki je 16. junija istega leta odobril, da se lahko duhovniki, inkardinirani v škofijah, vključijo v Duhovniško družbo sv. Križa.

Ko je blaženi Janez Pavel II. 28. novembra 1982 Opus Dei postavil za osebno prelaturo mednarodnega obsega, je bila dosežena dokončna pravna rešitev, v kateri se pristno odseva sekularni značaj Dela in njegova organska struktura, sestavljena iz duhovnikov in laikov, moških in žensk najrazličnejših poklicev in socialnih položajev. V Statutu je Duhovniška družba sv. Križa oblikovana kot združenje klerikov, lastno in notranje povezano s Prelaturo, kateri pripadajo duhovniki, ki sestavljajo duhovniški zbor Prelature (verniki Opus Dei, ki so prejeli duhovniško posvečenje), in kateri se lahko pridružijo duhovniki, inkardinirani v različnih škofijah, ki si želijo iskati svetost v izvrševanju njihove duhovniške službe po duhu Opus Dei.