Pomoč v duhovniškem poklicu

Duhovniška družba sv. Križa nudi svojim članom in klerikom, ki se udeležujejo njenih dejavnosti, duhovna sredstva za vzdrževanje in podporo notranjega življenja, doktrinalno in pastoralno izobraževanje ter bratsko edinost med duhovniki.

Opus Dei svojim vernikom daje ustrezno izobraževanje, da bi — vsakdo na svojem mestu v Cerkvi in v svetu — vršili raznovrstne apostolske dejavnosti in okoli sebe širili ideal poklicanosti vseh ljudi k svetosti.

Na analogen način nudi Duhovniška družba sv. Križa svojim članom in klerikom, ki se udeležujejo njenih dejavnosti, duhovna sredstva za vzdrževanje in podporo notranjega življenja, doktrinalno in pastoralno izobraževanje ter bratsko edinost med duhovniki.

Ravno to je poslanstvo združenja: duhovniško delo, polno razumevanja, ljubezni, duha služenja v korist Cerkve in vsake posamezne škofije; pomoč škofijskim duhovnikom, za katere je Gospod hotel, da jim Opus Dei izkazuje posebno skrb.

Ta duhovna pomoč spodbuja duhovniške kreposti, kot so pastoralna ljubezen, ki je predanost in gorečnost za duše (prim. odlok Presbyterorum Ordinis, 14-17; bl. Janez Pavel II., apost. spod. Pastores dabo vobis, 15, 20-24), pobožnost, znanost, zanimanje za apostolat škofije, ljubezen in spoštovanje do krajevnega ordinarija, skrb za poklice in za semenišče. Na poseben način poživlja globoko bratstvo do drugih duhovnikov, ki vodi k dejavnemu širjenju trdne edinosti med vso škofijsko duhovščino.

Sveti Jožefmarija si je tudi s svojim oznanjevanjem prizadeval v vseh kristjanih prebuditi odgovornost, da bi pripomogli k povečanju števila duhovniških poklicev. Skrb za spodbujanje poklicev pripada vsemu božjemu ljudstvu ter na poseben način škofom in duhovnikom. Zato ima ta vidik pomembno mesto v izobraževanju članov Duhovniške družbe sv. Križa, upoštevajoč napotke krajevnih škofov. Na prvem mestu pa je molitev: Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. (Mt 9,38).