Dejavnosti

Duhovno vodenje, doktrinalna predavanja, duhovne obnove in tečaji katekizma so nekatere izmed dejavnosti, ki jih Opus Dei organizira z namenom pomagati tistim, ki želijo izboljšati svoje duhovno življenje in svojo evangelizacijsko prizadevnost. Odvijajo se v centrih Opus Dei, v cerkvah ali na domu katerega izmed udeležencev ter so odprte za vsakogar.

Sredstva krščanskega izobraževanja so odprta za vsakogar.

“Glavna dejavnost Opus Dei je v tem, da svojim članom in tistim, ki to želijo, nudi duhovna sredstva, potrebna za to, da bi živeli kot dobri kristjani sredi sveta,” je razlagal ustanovitelj.

Izobraževalna sredstva

Verniki Prelature se udeležujejo tedenskih srečanj, imenovanih tudi krožki, ki obravnavajo teme krščanskega nauka in duhovnosti. Hodijo na mesečne duhovne obnove, kar pomeni, da en dan na mesec posvetijo nekaj ur osebni molitvi in premišljevanju o temah krščanskega življenja. Poleg tega se letno udeležujejo duhovnih vaj, ki običajno trajajo od tri do pet dni.

Podobna sredstva izobraževanja so na voljo sodelavcem, mladim, ki sodelujejo pri apostolskem delu Prelature, in vsem, ki to želijo.

Izobraževalna sredstva se odvijajo v centrih Opus Dei in na drugih primernih lokacijah. Na primer, krožek se lahko izvaja na domu katerega od udeležencev; duhovna obnova v kakšni cerkvi, ki jo župnik v ta namen da na razpolago za nekaj ur itd.

Evangelizacija

Evangelizacija, ki jo vsak vernik Prelature uresničuje v svojem okolju, je najpomembnejši apostolat Opus Dei. Gre za delo pričevanja in pomoči pri delu in v običajnih okoliščinah, v katerih se odvija življenje vsakega posameznika.

Zaradi tega delo, ki ga opravljajo člani Opus Dei, ni omejeno na kakšno določeno področje, kot je npr. vzgoja, skrb za bolne ali pomoč osebam s posebnimi potrebami. Prelatura ima namen spominjati, da morajo vsi kristjani, ne glede na časno dejavnost, ki se ji posvečajo, sodelovati pri krščanskem razreševanju problemov družbe in biti stalne priče svoje vere tam, kjer se nahajajo.

Korporativne dejavnosti

Dejavnosti korporativnega apostolata izvajajo verniki Opus Dei in sodelavci skupaj z drugimi ljudmi; te dejavnosti imajo moralno jamstvo Prelature, ki skrbi za njihovo krščansko usmeritev. To so iniciative civilnega značaja, so neprofitne, njihov cilj pa je apostolat in služenje.

Med korporativnimi dejavnostmi so izobraževalne in socialne ustanove, kot npr. šole, univerze, centri za uveljavljanje žensk, zdravstveni domovi v manj razvitih območjih, kmetijske šole, centri za strokovno usposabljanje, študentski domovi, kulturni centri itd. Prelatura se ne ukvarja z gospodarskimi družbami, političnimi združenji niti s pridobitnimi dejavnostmi.

Polna odgovornost zastopanja in upravljanja z dejavnostmi korporativnega apostolata pripada vedno njihovim pobudnikom in ne Prelaturi Opus Dei, ki skrbi samo za njihovo duhovno in doktrinalno usmeritev. Vsaka iniciativa se financira na enak način kot katera koli druga tovrstna pobuda: s prispevki tistih, ki imajo od tega korist, z donacijami itd.

Dejavnosti korporativnega apostolata pogosto ustvarjajo primanjkljaj zaradi vrste aktivnosti, ki jo izvajajo, in zaradi nepridobitnega značaja. Zato običajno — poleg že omenjenih donacij vernikov Opus Dei, sodelavcev in mnogih drugih — prejemajo uradne subvencije, ki so s strani civilne oblasti predvidene za dejavnosti v družbeno korist, prav tako pa tudi pomoč zasebnih ustanov in podjetij.