Pečat sodelavcev

Prižgana svetilka in križ sestavljata pečat Združenja sodelavcev: simbol, ki odseva njihovo poslanstvo v Opus Dei.

Sodelavci Opus Dei
Opus Dei - Pečat sodelavcev

Sodelavci v Opus Dei sestavljajo združenje, povezano z Delom, in brez da bi pripadali Opus Dei, na najrazličnejše načine sodelujejo pri njegovem apostolatu. Po vseh državah pomagajo s svojo molitvijo, požrtvovalnostjo, s svojim delom in z ekonomsko podporo.

Pečat odseva njihovo poslanstvo: križ, tisti križ, ki ga je Delo prišlo postavit v osrčje sveta, in prižgana svetilka — podobna tistim, ki jih najdemo v katakombah —, znamenje bedenja, znamenje tega, da so stalno čuječi pri sodelovanju za širjenje Božjega dela.

“Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: »Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!« Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke” (Mt 25,1-13).

Pod pečatom je zapis: OPUS DEI. Pod temi besedami pa v jeziku posameznih držav: Sodelavci ali Sodelavke.

Tako je na grafičen način jasno ponazorjena naloga, ki jim jo zaupa Gospod: tesna povezanost z Delom, ob križu, pri čemer apostolsko delovanje razsvetljujejo s svojim svetlim ognjem.