Združenje duhovnikov

Duhovniška družba sv. Križa je združenje duhovnikov, notranje povezano s Prelaturo Opus Dei.

Njen cilj je spodbujati svetost med svetnimi duhovniki pri izvajanju njihovega dela v službi Cerkve, skladno z duhom in asketsko prakso Opus Dei. Sestavljajo jo duhovniki, ki so inkardinirani v Prelaturo, in drugi prezbiterji, inkardinirani v njihovih delnih cerkvah. Trenutno šteje okrog 4.000 članov. Njen predsednik je prelat Opus Dei.

Škofijski duhovniki, ki se vključijo v Duhovniško družbo sv. Križa, so še naprej inkardinirani v njihovi delni cerkvi: odvisni so samo od svojega škofa — nihil sine Episcopo, kot se je izrazil sv. Ignacij Antiohijski, katerega se je pogosto spominjal sv. Jožfmarija — in na noben način niso pod jurisdikcijo prelata Opus Dei.

Drugi vatikanski koncil je spodbujal širjenje združenj, ki bi mogla nuditi ustrezno bratsko pomoč duhovnikom (prim. odlok Presbyterorum Ordinis, št. 9); kot je zapisano v Zakoniku cerkvenega prava (kan. 278, §2), so zelo cenjena “predvsem tista združenja, ki (…) podpirajo njihovo svetost v izvrševanju službe ter pospešujejo edinost klerikov med seboj in z lastnim škofom.”

Duhovna pomoč, ki jo nudi Duhovniška družba sv. Križa, je usmerjena v izboljšanje notranjega življenja članov, v spodbujanje zvestobe pri opravljanju njihovih duhovniških dolžnosti ter v krepitev edinosti vsakega izmed njih z lastnim škofom in bratstva z drugimi duhovniki (prim. Sv. Jožefmarija, Pogovori, 16).

Izobraževalna sredstva, ki jih člani prejemajo, so analogna tistim, ki so namenjena laiškim vernikom Prelature, upoštevajoč specifične razsežnosti duhovniškega izobraževanja (prim. Presbyterorum Ordinis, št. 9, Pastores dabo vobis, št. 70-81, in Direktorij za službo in življenje duhovnikov Kongregacije za duhovščino), ter brez da bi prihajalo do prekrivanja, dopolnjujejo določbe o stalnem izobraževanju, ki jih škof postavlja za duhovščino svoje škofije. Tako lahko člani prejemajo osebno duhovno vodstvo, se udeležujejo duhovnih ali doktrinalnih tečajev, duhovnih obnov ipd., ki so organizirane tako, da ne ovirajo njihove službe.

Sporočilo Opus Dei in duhovniki

Duhovniška družba sv. Križa ima za cilj spodbujati svetost svetnih duhovnikov po duhu in asketski praksi Opus Dei (prim. bl. Janez Pavel II., apost. konst. Ut sit, 28. 11. 1982, predgovor in 1. člen). Duhovniki, inkardinirani v različne škofije, se pridružijo Družbi — po nagibu nadnaravnega poklica tako kot drugi verniki Opus Dei —, da bi našli oporo in spodbudo pri iskanju svetosti v njihovi duhovniški službi, ki obsega vse razsežnosti njihovega življenja.

Dejansko je sporočilo Opus Dei o posvečevanju poklicnega dela namenjeno tudi svetnim duhovnikom, kajti “če lahko tako rečemo, je za duhovnike poklicno delo, v katerem se morajo posvečevati in s katerim morajo posvečevati druge, njihovo službeno duhovništvo kruha in besede” (A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei, Eunsa, Pamplona 1989, str. 289).

To sporočilo predstavlja radikalno zavedanje zahtev svetosti in apostolata, ki izhajajo iz krsta in so kasneje okrepljene z duhovniškim posvečenjem, v popolnem skladju z njihovim škofijskim položajem. Duhovniki Duhovniške družbe sv. Križa prejemajo od Opus Dei duhovno pomoč, predvsem pa duha, ki vodi h globokemu cenjenju službenega duhovništva v Cerkvi, pri čemer v vseh okoliščinah življenja odkrivajo stalno povabilo k srečanju z Bogom po Kristusovem zgledu ter k izročanju samega sebe iz ljubezni v služenju vsem ljudem, zlasti najbolj pomoči potrebnim.