Sodelavci

Brez da bi bili člani, lahko sodelavci na različne načine pomagajo pri delu Opus Dei.

Sodelavci Opus Dei
Opus Dei - SodelavciSodelavci lahko pri iniciativah sodelujejo zlasti s svojo molitvijo.

Sodelavci Opus Dei so moški in ženske, ki brez da bi se kot člani vključili v Prelaturo, pomagajo pri uresničevanju izobraževalnih, socialnih, kulturnih in podobnih dejavnosti skupaj z verniki Opus Dei.

Sodelavci lahko pri teh iniciativah sodelujejo zlasti s svojo molitvijo, pa tudi s svojim delom in ekonomsko pomočjo.

Prejemajo duhovne dobrine, ki jih Cerkev podeljuje tistim, ki sodelujejo z Opus Dei: sodelavci lahko na določene dneve v letu pridobijo nekatere odpustke, tako da izpolnijo pogoje, določene s strani Cerkve, ter iz pobožnosti obnovijo svoje obveznosti kot sodelavci.

Od Prelature Opus Dei poleg tega prejemajo duhovno pomoč molitve vseh vernikov in možnost udeležbe na duhovnih obnovah, krožkih ali drugih izobraževalnih sredstvih, če to želijo.

Za sprejem med sodelavce ni potrebna posebna poklicanost. V splošnem sodelavci izhajajo izmed sorodnikov, prijateljev, kolegov in sosedov vernikov Opus Dei, ali izmed ljudi, ki gojijo pobožnost do svetega Jožefmarija, se udeležujejo apostolskih dejavnosti Prelature, ali pa se zanimajo za izobraževalne in socialne dejavnosti v apostolskih iniciativah Opus Dei.

Prelatov vikar v neki državi lahko nekoga imenuje za sodelavca ali sodelavko na predlog vernika Opus Dei.

Med sodelavci Opus Dei so katoliki, kristjani drugih veroizpovedi in verniki drugih religij. Sodelavci so lahko tudi ljudje, ki so neverujoči oz. ne izpovedujejo nobene vere. Združuje jih želja po udeleženosti in sodelovanju pri raznovrstnih iniciativah v dobro družbe, ki so odprte vsem ljudem.

Sodelavci, ki to želijo, se udeležujejo izobraževalnih sredstev, ki jih nudi Prelatura Opus Dei. To izobraževanje jih spodbuja k poglobitvi njihovega duhovnega življenja, k dejavni ljubezni do papeža in škofov ter k temu, da osebno, brez oblikovanja skupine, dosledno pričujejo s svojim krščanskim poklicem.

Mnogo ljudi v teh izobraževalnih dejavnostih odkrije možnost, da v svojem okolju udejanjajo in širijo eno izmed temeljnih značilnosti duha Opus Dei: posvečevanje običajnega dela ter družinskih in družbenih dolžnosti.

Tudi redovne skupnosti so lahko imenovane za sodelavke Opus Dei. Te skupnosti — trenutno jih je okrog 500 — sodelujejo s svojo dnevno molitvijo za delo Prelature.