Questions about Opus Dei

Description

O Opus Dei

Kaj je svetost?

Svetost pomeni biti v vsem podoben Jezusu Kristusu: v mislih, čustvih, besedah in dejanjih. Bistvo svetosti je ljubezen (ljubiti Boga bolj kot vse stvari in bližnjega kakor samega sebe), ki oblikuje vse kreposti: ponižnost, pravičnost, delavnost, čistost, pokorščino, veselje ... To je cilj, h kateremu so poklicani vsi, ki so krščeni, in ki ga človek lahko doseže samo v nebesih, potem ko se je z božjo pomočjo celo življenje boril.

Kaj je Opus Dei?

Opus Dei – latinsko za Božje delo – je hierarhična ustanova katoliške Cerkve, osebna prelatura, katere namen je prispevati k evangeljskemu poslanstvu Cerkve. Konkretno se zavzema za širjenje zavesti o poklicanosti vseh ljudi k svetosti in o posvečujoči vrednosti običajnega dela. Opus Dei je ustanovil sveti Jožefmarija Escrivá 2. oktobra 1928.

Kaj pomeni posvečevati delo?

To pomeni delati po duhu Jezusa Kristusa, delati dobro, kakovostno, s pravičnostjo in spoštovanjem zakonov, z namenom ljubiti Boga in služiti drugim ljudem. Na ta način je mogoče prispevati k posvečenju sveta od znotraj in ponesti evangelij med vse človeške dejavnosti, tako tiste, ki se zdijo odličnejše, kot tiste najbolj skrite in ponižne, kajti to, kar šteje pred Bogom, ni človeški uspeh, ampak ljubezen, s katero je delo opravljeno.

Kaj so osebne prelature?

Osebne prelature so cerkvene ustanove, predvidene na Drugem vatikanskem koncilu in v Zakoniku cerkvenega prava ter se ustanovijo z namenom, da bi z veliko prilagodljivostjo vršile določene pastoralne aktivnosti. Člani osebnih prelatur ohranijo svojo pripadnost lokalnim cerkvam, oziroma škofijam, na katerih ozemlju živijo.

Katere so specifične značilnosti osebne prelature Opus Dei?

Opus Dei je osebna prelatura mednarodnega obsega; sestavljajo jo prelat, lastni duhovniki in laiki (moški in ženske). Duhovniki Prelature izhajajo iz laiških članov. Duhovniki in laiki efektivno sodelujejo pri poslanstvu širjenja ideala svetosti sredi sveta in še posebej spodbujajo posvečevanje dela.

Kdaj je bil ustanovljen Opus Dei?

Leta 1928.

Komu je namenjen?

Ali je Opus Dei namenjen tako moškim kot ženskam?

Moški in ženske imajo isto čast božjih otrok in so na enak način poklicani k junaški svetosti v moči krsta. Člani Prelature, moški in ženske, živijo v istem duhu, organizirajo podobne apostolske dejavnosti, opravljajo kateri koli časten poklic, in se trudijo posvečevati tako delo kot družinsko življenje. Poleg tega opravljajo laiki Prelature, moški in ženske, iste vodstvene in izobraževalne naloge v Prelaturi.

Kdo lahko postane član Opus Dei?

Kdo lahko postane član Opus Dei? Odrasli katoliški verniki, moški in ženske, katere koli kulture, narodnosti, družbenega in ekonomskega položaja, ki jih Bog pokliče k temu, da bi mu popolnoma služili sredi sveta, in ki svobodno odgovorijo na ta klic. Dejansko je vključitev v Opus Dei vedno odločitev iz ljubezni kot odgovor na božji klic. Trenutno šteje Opus Dei več kot 95.000 članov.

Ali lahko poročeni postanejo člani Opus Dei?

Večina članov Prelature je poročenih in se trudi slediti Jezusu Kristusu ravno v običajnih okoliščinah svojega življenja, pri svojem delu doma in na delovnem mestu, pri skrbi za družino, s prizadevanjem, da ohranijo svojo zakonsko ljubezen vedno mlado, z velikodušnim sprejemanjem otrok, ki jim jih Bog nakloni, tako da jih skrbno vzgajajo in jim posredujejo vero z zgledom ljubezni.

Kako postati član Opus Dei?

Vključitev se izvede z uradno izjavo s strani Prelature in dotične osebe. Osnovana je na vrednosti dane besede in na krščanski poštenosti osebe, ki postane član Prelature, ter pomeni obvezo za celo življenje, boriti se za svetost po duhu Opus Dei. Zaradi tega je potrebna polnoletnost in svobodna odločitev, pretehtana in zrela. Poleg tega je potrebno predhodno poznavanje značilnosti Opus Dei in primerno obdobje priprave.

V čem sestoji priprava na vključitev v Opus Dei?

Navadno prošnja za sprejem v Prelaturo sledi obdobju rednega obiskovanja izobraževalnih dejavnosti (duhovne vaje, predavanja, duhovno vodstvo), ki omogoča poglobljeno poznavanje Opus Dei. Prav tako je priporočljivo stalno izpolnjevanje krščanskih pobožnosti, ki se jih člani Prelature obvežejo živeti, kot so prejemanje zakramentov, meditacija, apostolat, in na splošno, ponižno in vztrajno prizadevanje za pridobitev kreposti.

Ali so v Opus Dei tudi člani, ki živijo v celibatu?

Poleg duhovnikov je tudi nekaj laikov, tako moških kot žensk, ki živijo celibat kot božji dar in zaradi apostolskih razlogov. To jim omogoča, da se bolj posvetijo izobraževalnim dejavnostim, brez da bi pri tem na kakršen koli način spremenili svoj laiški položaj, svoj poklic, svoj status v Cerkvi in družbi.

Ali lahko svetni duhovniki postanejo člani Opus Dei?

Svetni duhovniki, ki so že inkardinirani v svoji škofiji, ne morejo postati člani Prelature, lahko pa postanejo člani Duhovniške družbe sv. Križa, združenja, ki je nerazdružljivo zedinjeno s Prelaturo. Pri vključitvi v Duhovniško družbo sv. Križa se njihov položaj v škofiji ne spremeni; še naprej popolnoma pripadajo kleru svoje škofije in so podrejeni svojemu škofu tako kot prej. Obvežejo se iskati svetost pri izvrševanju duhovniške službe po duhu Opus Dei in še posebej živeti globoko zedinjeni s svojim škofom in drugimi duhovniki.

Ali lahko nekatoličani ali nekristjani postanejo člani Prelature?

Kristjani, ki niso katoličani, in osebe drugih veroizpovedi ne morejo postati člani Prelature, lahko pa sodelujejo z Opus Dei, če to želijo. Sodelavci molijo za Opus Dei ter s svojim delom in materialnimi prispevki sodelujejo pri vzgojnih in socialnih aktivnostih Prelature po vsem svetu. Trenutno so med sodelavci Opus Dei pravoslavni kristjani, anglikanci, protestanti, kakor tudi judje, muslimani, budisti in tudi osebe, ki ne pripadajo nobeni religiji.

Dejavnosti

Kakšen apostolat opravlja Opus Dei?

Najpomembnejši je apostolat, ki ga vsak izmed članov Prelature sam, brez da bi se povezoval v skupino, vrši v svojem lastnem okolju, kot nekaj spontanega in naravnega njegovi krščanski poklicanosti. Apostolat oplemeniti prijateljske vezi, dober kristjan se trudi, da bi bil dober prijatelj, iskren in pošten. Poleg tega člani Opus Dei skupaj z mnogimi drugimi ljudmi v želji, da bi pripomogli k rešitvi problemov svojega okolja in da bi pomagali tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, organizirajo vzgojne in socialne aktivnosti: šole, bolnišnice, centre za strokovno izobraževanje, univerze ... To so zelo različne ustanove, ki se kulturno in družbeno vključijo v deželo, kjer se razvijejo.

Ali ima Opus Dei svoj lasten politični, družbeni ali cerkveni nauk?

Opus Dei ima in širi samo nauk Cerkve. Značilno za Opus Dei je prizadevanje ponesti evangelij s pomočjo posvečevanja dela v vsa okolja. V Opus Dei se spodbuja svobodo in pluralizem v vseh političnih, kulturnih, ekonomskih in družbenih zadevah, o katerih se Cerkev ni izrekla.

Kakšne dejavnosti opravlja Opus Dei?

Opus Dei nudi svojim članom pastoralno oskrbo in možnost duhovnega izobraževanja, ki jim pomaga izvrševati njihovo poslanstvo v svetu. Prav tako omogoča izobraževalne aktivnosti tistim, ki se zanimajo za poglabljanje znanja o veri. Prelatura organizira predavanja, duhovne vaje, duhovno vodstvo itd. z namenom, da bi ljudem pomagala spoznavati in živeti po nauku Evangelija in doktrini Cerkve. Izobraževalne dejavnosti so organizirane ločeno za moške in ženske, na krajih in ob urah, ki so združljivi z družinskimi, poklicnimi in družbenimi obveznostmi udeležencev.

Ali Opus Dei organizira aktivnosti za mlade?

Centri Opus Dei organizirajo izobraževalne dejavnosti za učence, dijake, študente in mlade zaposlene, kot naprimer predavanja o nauku Cerkve, duhovno vodstvo, kulturna srečanja in socialne projekte. Pri izobraževalnih dejavnostih se med drugim posveča pozornost študiju in delu, kot nepogrešljivemu sredstvu za služenje družbi in Cerkvi, ter temu, da je pomebno biti sejalec miru in veselja ter graditi svet, ki bo bolj človeški, bolj pravičen in bolj krščanski.

V kakšnem odnosu je Opus Dei do ostalih ustanov Cerkve?

Prelatura Opus Dei kot taka, posebej pa vsak izmed njenih članov, se trudi živeti v polnem občestvu s papežem, škofi, redovniki in vso Cerkvijo. Ustanovitelj Opus Dei je vedno pravil, da Opus Dei obstaja izključno za to, da bi služil Cerkvi in da morajo biti člani Prelature kvas edinosti.

Nadaljnje informacije

Kje lahko dobim še več informacij o Opus Dei?

Prelatura izdaja uradno publikacijo, Romana, ki vsebuje vse bistvene informacije o dejavnostih Opus Dei; več podatkov na www.romana.org. Poleg tega, kar vsebuje ta internetna stran, lahko dobite nadaljnje informacije: - o svetem Jožefmariju na www.josemariaescriva.info - o njegovih delih na www.escrivaworks.org V državah, kjer je Opus Dei prisoten, je tudi informacijski urad, ki je na voljo novinarjem. Elektronske naslove teh uradov najdete v sekciji “Za medije” na tej internetni strani.

Kako lahko navežem stik s kakšnim članom ali centrom Opus Dei?

Lahko nam pošljete sporočilo preko razdelka "KONTAKT" na vrhu te strani ali pišete na naslov: ljubljana.si@opusdei.org.