Number of articles: 5

Komentár evanjelia na Zelený štvrtok: Ježiš umýva nohy

Komentár k evanjeliu na Zelený štvrtok. „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať“. Učme sa nechať sa spasiť Ježišom, sprevádzať druhých na ich ceste a adorovať Krista v Eucharistii.

Evangelio

Rozjímanie na štvrtok Pánovej večere

Rozjímanie na štvrtok Pánovej večere. Navrhované témy: Ježiš umýva nohy svojim apoštolom; Boh sa nám dáva v Eucharistii; vďačný postoj za Eucharistiu a za kňazstvo.

Duchovný život

Liturgia Zeleného štvrtka

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život

Homília na Zelený štvrtok

Homília svätého Josemaríu na Zelený štvrtok s názvom „Eucharistia, tajomstvo viery a lásky“.

Od sv. Josemaríu

Video: Eucharistia, tajomstvo lásky a viery

Vybrané momenty zo stretnutí sv. Josemaríu s veriacimi, v ktorých hovorí o Eucharistii. „Neprestávaj milovať nášho Pána vo svätej Eucharisti... tým istým srdcom miluješ Pána. Lebo nemáš dve srdcia, ani ja nie. Tým istým srdcom, ktorým mám rád teba,... milujem Ježiša v Najsvätejšej sviatosti. A nehanbím sa povedať, že som do neho šialene zamilovaný.“ (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Modlitby a pobožnosti