Menovka: práca

Je 15 výsledkov pre "práca"
Moja rodina a zubná klinika

Moja rodina a zubná klinika

Abing Chanová s manželom žijú v meste Kaohsiung na Taiwane. Obaja pracujú ako zubní lekári. Abing v článku prezentuje svoje postrehy a príbehy zo života a z práce matky a zubárky.

Osobné svedectvá

Pracovať z lásky

Prečo pracujeme? Je to preto, aby sme mohli žiť? Aby sme nemali v živote problémy? Profesionálne povolanie má priamu spojitosť so šťastím, ak sa rodí z lásky a láske sa podriaďuje, ako si vysvetlíme v tomto článku.

Práca
Pracovať svedomito

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Práca
Nadprirodzený dôvod

Nadprirodzený dôvod

Čo znamená „posväcovať prácu“? Nasledujúci článok vysvetľuje, že to znamená mať k nej nejaký dôvod, nejaké prečo: lásku k Bohu a kvôli nemu lásku k iným. Láska má na prácu zásadný vplyv, vedie nás k tomu, aby sme ju robili dobre, kompetentne a bezchybne.

Práca
10 rád sv. Josemaríu na začiatok školského roka

10 rád sv. Josemaríu na začiatok školského roka

"September na chrbte..." a "po-prázdninový stres". Začiatok školského roka môže byť náročný, alebo môže byť dobrou príležitosťou k novému naštartovaniu a aktivizácii toho, čo je v nás najlepšie. Pre tých, ktorí si volia druhú možnosť, sv. Josemaría ponúka týchto desať krátkych rád.

Správy
Jednota života v profesionálnej práci

Jednota života v profesionálnej práci

,,Každá poctivá práca môže byť modlitbou, a každá práca, ktorá je modlitbou, je zároveň apoštolátom. Takto sa duša ešte viac upevňuje v jednoduchej a pevnej jednote života.“ Nový článok zo série o posväcovaní práce.

Práca
Práca a rodina

Práca a rodina

Nájsť rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami nebýva vždy jednoduché. Veľa sa môžeme naučiť od Svätej rodiny, ako nám pripomína tento nový článok o posväcovaní práce.

Práca
Posväcovať (sa) prácou

Posväcovať (sa) prácou

„Svätosť pre veľkú väčšinu ľudí znamená posväcovanie ich práce, posväcovanie samých seba v práci, ako aj posväcovanie iných ľudí prostredníctvom svojej práce“, ako hovorí zakladateľ Opus Dei.

Práca