Number of articles: 22

Našiel som ťa v blate

Keď v práci neprichádzali žiadni zákazníci, brával som do ruky kartičku a hovoril mu: „Pomôž mi!“ A hneď tu boli tri, štyri alebo i päť výmen oleja. Tak rástlo naše priateľstvo.

Osobné svedectvá

Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati o stvorení v Knihe Genezis.“

Duchovný život

​Obyčajná práca a ako ju posväcovať (III): Textílie

Vincenzo je otec rodiny, výrobca textílií a supernumerár Opus Dei. V tomto odvetví pracuje už vyše tridsať rokov.

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (II): Klobúky

​Donata je návrhárka klobúkov v známej dielni v Ríme. Mnohé z jej návrhov sa používajú v medzinárodných filmových produkciách.

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (I): Obchodník so syrmi

​Talian Giorgio sa venuje predaju syrov. Je ženatý a má päť detí. Syr je pre neho „tak trochu ako dôkaz existencie Boha“.

Osobné svedectvá

Hľadanie práce

Hľadanie práce môže byť jedným z najnáročnejších období profesionálneho života. Prečítajte si príbeh o tom, ako príhovor Dory del Hoyo pomohol jednému mladému mužovi nájsť si prácu.

Vypočuté prosby

Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Tohoročný sviatok práce nás podnecuje k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi skutočnosťami a aspektami, ktoré koronavírusová kríza vyniesla na povrch: že na svete žije mnoho dobrých ľudí, že pokrok musí ísť ruka v ruke s takým podmanením si prírody, ktoré zároveň vyjadruje i úctu, že sme závislí jedni od druhých, že sme zraniteľní a že spoločnosť, aby bola ľudská, musí byť solidárna.

Od preláta

Moja rodina a zubná klinika

Abing Chanová s manželom žijú v meste Kaohsiung na Taiwane. Obaja pracujú ako zubní lekári. Abing v článku prezentuje svoje postrehy a príbehy zo života a z práce matky a zubárky.

Osobné svedectvá

Pracovať z lásky

Prečo pracujeme? Je to preto, aby sme mohli žiť? Aby sme nemali v živote problémy? Profesionálne povolanie má priamu spojitosť so šťastím, ak sa rodí z lásky a láske sa podriaďuje, ako si vysvetlíme v tomto článku.

Duchovný život

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Duchovný život