Number of articles: 8

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred biskupskou synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ v októbri 2018 bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste na webovej stránke synody ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Montse Grases

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred nadchádzajúcou biskupskou synodou na tému «Mladí, viera a rozlišovanie povolania», bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste webovej stránky synody, ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Od pápeža

Montse Grases: radosť mladosti

Už v ranej mladosti Grases (Španielsko, 1941-1959) cítila, že Pán ju povoláva na cestu posväcovania sa v bežnom živote v Opus Dei. Počas choroby, ktorá nakoniec vyústila do jej úmrtia, vydávala príkladné svedectvo priateľom a príbuzným, svedectvo pokoja, ktorý pochádza z blízkeho vzťahu k Bohu. Video má aj slovenské titulky.

Montse Grases

Montse milovala šport a prírodu

Montse Grases (1941-1959) bola pápežom Františkom nedávno vyhlásená za ctihodnú. Rada plávala, jazdila na bicykli, hrala tenis, milovala horské túry. So skupinou rovesníkov trávila letné prázdniny v Seve, malom mestečku pod horským masívom severne od Barcelony.

Montse Grases

Rozhovor s postulátorom kauzy Montse Grases

Rozhovor s Mons. Josém Luisom Gutiérrezom Gómezem, postulátorom kauzy Montse Grases, pri príležitosti vydania súhlasu s dekrétom, ktorým sa vyhlasujú hrdinské cnosti Montse Grases.

Montse Grases

Montse Grases vyhlásená za ctihodnú

Dekrétom z 25. apríla pápež František schválil, že Montse Grases (1941-1959), mladá veriacia Opus Dei, praktizovala cnosti na heroickom stupni a možno ju vyhlásiť za ctihodnú.

Montse Grases

Životopis Montse

​Montserrat Grases sa narodila 10. júla 1941 v Barcelone. Montse ako ju volal každý, mala osem súrodencov.

Životopis

Vypočuté prosby

Vypočuté prosby na príhovor Montse Grases

Vypočuté prosby