Montse Grases vyhlásená za ctihodnú

Dekrétom z 25. apríla pápež František schválil, že Montse Grases (1941-1959), mladá veriacia Opus Dei, praktizovala cnosti na heroickom stupni a možno ju vyhlásiť za ctihodnú.

Po prijatí tejto správy prelát Opus Dei, Mons. Echevarría vyhlásil, že Montse ,,odpovedala na Božiu lásku už od skorého veku uprostred sveta a snažila sa pracovať s duchom služby, zabúdajúc na seba. Verne nasledovala Pána, keď ju povolal, aby sa stala súčasťou Opus Dei a snažila sa byť čo najbližšie k Nemu, v spoločnosti ďalších mladých žien. Chcem vyjadriť nádej, že príklad Montse bude aj naďalej inšpirovať mnohé mladé ženy a mužov, aby sa naplno vydali na cestu veľkorysého odovzdania sa Bohu v manželstve, apoštolskom celibáte, v rehoľnom stave a kňazstve.“

Stručný životopis

María Montserrat Grases García—Montse—sa narodila v Barcelone 10. júla 1941, ako druhé z deviatich detí. Prejavovala sa živým a spontánnym temperamentom. Vo svojom rodinnom prostredí nadobudla niektoré príznačné charakteristiky svojej budúcej osobnosti: veselosť, jednoduchosť, zabúdanie na seba, starostlivosť o materiálne a duchovné potreby iných ľudí v jej okolí. Montse milovala šport, hudbu, miestne, folklórne tance ako sardanas a veľmi rada tiež vystupovala v divadelných predstaveniach. Priatelila sa s veľkým množstvom ľudí.

Rodičia ju naučili ako sa s dôverou obracať na Boha a pomáhali jej v zápase o prežívanie kresťanských cností, aby mohla v sebe rozvíjať silný duchovný život. V roku 1954 začala Montse chodiť na aktivity kresťanskej formácie v centre Opus Dei, ktoré je pomáhali rásť ľudsky i duchovne.

Keď mala Montse šestnásť rokov, dospela k poznaniu, že Boh ju povoláva na túto cestu v Cirkvi a po období rozjímania, modlitieb a rád od iných ľudí, požiadala o prijatie do Opus Dei. Od tej chvíle sa s veľkým odhodlaním a vytrvalosťou začala usilovať o cestu svätosti v každodennom živote. Sústredila svoje sily na to, aby žila v sústavnom rozhovore s Bohom, aby objavila Božiu vôľu v plnení svojich povinností a pozornosti voči malým detailom z lásky, aby spríjemňovalo život ľuďom vo svojom okolí. Mnohým svojim príbuzným a priateľom dokázala prinášať pokoj, ktorý pochádza zo života v úzkom kontakte s Bohom.

Krátko predtým, než dovŕšila sedemnásť rokov, jej lekári diagnostikovali rakovinu v ľavej stehennej kosti (Ewingov sarkóm). Táto choroba trvala deväť mesiacov a spôsobovala jej veľké bolesti. Montse prijala túto bolesť s pokojom a pevnosťou, napriek chorobe vyžarovala zo seba nákazlivú radosť. Mnohých svojich priateľov a spolužiakov pritiahla bližšie k Bohu, keď ju prichádzali navštíviť. Vo svojej bolesti sa stretla s Ježišom a Pannou Máriou. Tí, ktorí jej boli nablízku, svedčia o jej stále sa prehlbujúcom spojení s Bohom. Jedna z jej priateliek hovorí, že keď videla Montse modliť sa, cítila jej blízkosť ku Kristovi.

Prehľad kauzy kanonizácie

Proces zhromažďovania informácií o Montse Grases prebehol v Barcelone. Inicioval ho arcibiskup Gregorio Modrego Casaus 19. decembra 1962 a bol ukončený 26. marca 1968, pod dohľadom nového arcibiskupa Marcela Gonzáleza Martína.

V priebehu nasledujúcich rokov kauza napredovala pomalšie, kvôli reformám noriem, ktorými sa riadia kanonizačné kauzy, ktoré zaviedli blahoslavený Pavol VI. a svätý Ján Pavol II. V tomto období sa naďalej šírila povesť svätosti Montse.

15. mája 1992 Kongregácia pre kauzy svätých vyhlásila platnosť diecézneho procesu. Rozhodla sa tiež uskutočniť doplnkový proces zhromažďovania informácií a rozšíriť materiály zozbierané v predchádzajúcom procese. Tento doplnkový proces sa uskutočnil v Barcelone v roku 1993 a 21. januára 1994 Kongregácia pre kauzy svätých dekrétom potvrdila jeho platnosť.

21. novembra 1999 bolo prezentované Positio o živote a cnostiach služobníčky Božej. 10. júna 2015 stretnutie teologických konzultorov pre Kongregáciu pre kauzy svätých vydalo kladnú odpoveď na otázku týkajúcu sa hrdinského uskutočňovaniu cností Montse Grases a 19. apríla 2016, riadny kongres kardinálov a biskupov ratifikoval túto odpoveď.

V utorok, 26. apríla 2016, pápež František prijal od kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, podrobný súhrn jednotlivých štádií tejto kauzy. Svätý Otec ratifikoval hlasovanie Kongregácie pre kauzu svätých a autorizoval publikovanie dekrétu, ktorým sa vyhlasuje Montse Grases za Božiu služobníčku, ctihodnú.

Táto správa bola zverejnená nasledujúci deň, 27. apríla, na liturgický sviatok Panny Márie Montserratskej.

Modlitbová kartička k Montse Grases