Menovka: Javier Echevarría

Je 13 výsledkov pre "Javier Echevarría"
Dobrý Syn, dobrý Otec

Dobrý Syn, dobrý Otec

"Keď nás opustí dobrý človek, ktorého sme milovali, naše srdcia zaplavujú tisícky spomienok“. Článok o tom, ako si veľké množstvo ľudí zachováva v srdci spomienky na zosnulého biskupa Javiera Echevarríu.

Bývalí preláti

Biskup Echevarría viedol sústavný rozhovor s Bohom

Nicola Waite, členka Centrálnej asesórie (rady) Opus Dei v Ríme, sa delí o spomienky na spoluprácu s biskupom Javierom Echevarríom. ,,Keď rozprával, mohli ste vidieť, že je v sústavnom rozhovore s Bohom – cítili ste, ako keby sa rozprával s Bohom, a vás povzbudzoval k tomu, aby ste robili takisto. A pre mňa, ktorá som bola nová v tomto svete katolíckej viery, to bolo veľmi príťažlivé. Cítila som, že...aj ja tak chcem!“

Od Preláta

Ďakujeme, Otče

,,Ďakujeme, Otče" v krátkosti zhŕňa niektoré charakteristické črty života biskupa Javiera Echevarríu, Preláta Opus Dei, od roku 1994 do roku 2016.

Prelát
Biskup Echevarría pochovaný v Kostole Prelatúry

Biskup Echevarría pochovaný v Kostole Prelatúry

Telesné pozostatky biskupa Javiera Echevarríu teraz spočívajú v krypte Kostola Panny Márie Pokoja, Kostole Prelatúry Opus Dei, vedľa telesných pozostatkov blahoslaveného Álvara del Portillo a Dory del Hoyo. Verejná zádušná omša sa konala vo štvrtok, 15. decembra o 19:00 rímskeho času, bola priamo prenášaná prostredníctvom internetu.

home
Bdenie a pohreb Mons. Javiera Echevarríu

Bdenie a pohreb Mons. Javiera Echevarríu

Telesné pozostatky preláta budú prevezené dnes doobeda do Santa María de la Paz (Panna Mária Pokoja), prelátneho kostola Opus Dei. Pohreb bude 15. decembra o 19:00 v bazilike sv. Eugena.

home
Prelát: Mŕtvych pochovávať

Prelát: Mŕtvych pochovávať

V tejto audionahrávke sa biskup Javier Echevarría zamýšľa nad posledným skutkom telesného milosrdenstva. ,,Synovia moji, dcéry moje, priatelia. Vedieť ako zomrieť je rovnako dôležité, ako vedieť ako žiť, a v obidvoch prípadoch

Od Preláta

40. výročie smrti svätého Josemaría

Na 26. júna 2015 pripadá 40-te výročie smrti sv. Josemaríu a rovnako na tento deň pripadá aj jeho sviatok. Počas kanonizácie ho svätý pápež Ján Pavol II. nazval „svätcom obyčajného života". Podstatnú časť svojho kňazského úsilia venoval starostlivosti o dobro rodín. Mons. Javier Echevarría hovorí pri tej príležitostí.

home