Number of articles: 4

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.

Osobná prelatúra

Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi

Opus Dei poskytuje kresťanskú a duchovnú formáciu, ktorá je pomocou pri pastoračnej práci miestnych cirkví. Veriaci prelatúry naďalej zostávajú členmi svojich diecéz. Kresťanské duchovné vzdelanie poskytované v Opus Dei je pomocou pastorálnej práce miestnych Cirkvi.

Osobná prelatúra

Osobná prelatúra

Z kanonického hľadiska je Opus Dei osobná prelátura Katolíckej cirkvi. V rámci hierarchickej štruktúry Cirkvi je poverená realizáciou niektorých špecifických pastoračných úloh.

Osobná prelatúra

Štruktúra Prelatúry

Na čele Prelatúry stoji prelát so sídlom v Ríme. V súčasnosti je to Mons. Fernando Ocáriz, ktorý bol zvolený za preláta v súlade s kanonickým pravom a partikulárnym právom Opus Dei.

Osobná prelatúra