Aktivity Opus Dei

Krátke video o tom, ako Opus Dei pomáha svojim veriacim a tým, ktorí sa zúčastňujú v ich centrách aktivít na prehĺbenie svojho kresťanského života. (slovenské titulky)