Rozjímanie 5. apríla 2020

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Extra