3. prelátovo rozjímanie o veľkom týždni: Tajomstvo Ježišovho kríža

Tajomstvo Veľkého piatku nám zjavuje, že v nemohúcnosti trpiaceho Krista sa prejavuje Božia moc, ktorá pretvára kríž vo vyznanie Lásky a víťazstvo nad hriechom. V strádaní našich bratov a sestier môžeme vidieť trpiaceho Krista. Kontemplovať kríže visiace na stenách našich domovov mám dá nádej a úteche v utrpení. Je to na kríži, kde Ježiš odpúšťa Dobrému lotrovi. Môžeme po tieto dni uvažovať tiež o Sviatosti zmierenia a, v prípade nemožnosti vyspovedať sa, môžeme vykonať úkon dokonalej ľútosti s pevným úmyslom vyspovedať sa hneď ako to bude možné.

Extra