2. prelátovo rozjímanie o Veľkom týždni: Dar jednoty

Ježiš pri Poslednej večeri dáva učeníkom prikázanie lásky, ktoré spočíva v tom, že dáme svoje život za druhých, ako ho Kristus dal za nás. Existuje veľa spôsobov, akým je možné položiť svoj život. Rodičia, svojim úsilím a starostlivosťou o deti; pracujúci, ktorí sa venujú svojej profesii v duchu služby; kňazi, ktorí sa starajú so sebazaprením o všetkých, ktorí sa na nich obrátia Krista. Kristus zároveň prosí o jednotu, ktorá nie je uniformovanosťou, ale dôsledkom tej istej lásky, ktorá sa preukazuje v dávaní svojho života za druhých.

Extra