Vyslyšané prosby k svätému Josemaríovi a blahoslavenému Álvarovi

V posledných mesiacoch sme dostali niekoľko správ ohľadom orodovania svätého Josemaríu a blahoslaveného Álvara.

1. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Som začínajúci podnikateľ a začal som sa modliť za prácu aj k sv. Josemaría Escrivovi. 2.júna 2016 som dokončil deviatnik za prácu.

Už v 3.deň modlenia som si vnuknutím spomenul že som si pred polrokom odložil 500€ na korporačnú daň (celé týždne predtým som na to zabudol a mal obavy), 4.deň deviatnika som vnuknutím dostal nápad opýtať sa na brigádu kamaráta v Prahe. Brigádu som o týždeň na to začal.

Po dokončení deviatnika 3. júna mi prvý klient môjho podnikania z Kanady napísal kladné odporúčanie na ktoré som čakal 3mesiace.

Na 7. deň od dokončenia deviatnika mi prišiel email s ďalšou objednávkou v mojom podnikaní čo mi prinieslo nádej na ďalšie živobytie.

V týchto dňoch som znova začal deviatnik za prácu.

Až dnes som si spomenul že som Vám o požehnaniach z prvého deviatnika nenapísal. Teraz to zadosťučiňujem.

S Pánom Bohom +

Lukáš

2. Znova som sa modlil deviatnik k sv. Josemaría Escrivovi. O dva dni po dokončení mi napísal klient že prijíma programátora ktorého som im našiel. Môj hlavný zdroj príjmu je moja agentúra na sprostredkovanie programátorov preto tato sprava znamenala že mam ovocie z ktorého môžem žít a robiť to na čo mi Pán dal talenty.

Lukáš

3. Pochválen buď Ježiš Kristus.

Touto cestou by som Vám rada dala správu o vyslyšaní mojej prosby o nájdenie zamestnania. O Josemaríovi som sa dozvedela od známej. Hneď v ten večer (kým som ešte nemala deviatnik) som ho prosila len osobnou modlitbou. Po dvoch dňoch, sa mi ozvala stará známa, že mení prácu a či ma môže odporučiť. Súhlasila som. Bolo však dovolenkové obdobie a tak sa na čas odmlčala (asi 2 týždne). Medzi tým, som si vytlačila deviatnik a začala sa modliť. Na 8 deň deviatnika som bola pozvaná na pohovor, ktorý sa konal 9 deň deviatnika..., hneď v ten deň mi bolo povedané, že som prijatá.

Takže po 3 materských a 2 rokoch nezamestnanosti som 6.9.2016 podpísala pracovnú zmluvu. Veľká vďaka Pánu Bohu, že vypočul orodovanie Josemaríu.

Požehnaný deň, Daniela

4. Požehnaný večer prajem,

Chcela by som sa podeliť o radostnú skutočnosť. Nie dlho avšak intenzívne asi dva mesiace som si hľadala prácu a i v modlitbách som moju prosbu predkladala Bohu, aby mi ukázal, ktorým smerom mám hľadať prácu. Jedného večera mi manžel preposlal modlitbu Deviatnik za prácu k sv. Josemaría Escrivovi. Deväť dní som sa ho poctivo modlila, prácu som síce nenašla ale povedala som si, že to nevadí, treba vytrvať, tak som pokračovala odznova. Druhý krát som sa začala modliť túto modlitbu a na šiesty deň sa mi ozvali a dnes už môžem povedať že som už podpísala pracovnú zmluvu ku dňu nástupu 15.11.2016.

Na konci modlitby som našla formulku : Tí, ktorí získajú vyslyšania na orodovanie sv. Josemaría Escrivu, nech to oznámia.

Ďakujem za vyslyšanie. Martina

5. Dobrý deň,

ja som veriaca z okresu ..., východné Slovensko

chcem napísať, že ma Blahoslavený otec Álvaro del Portillo vyslyšal, keď som hľadala ubytovanie v Bratislave počas jednej výstavy.

Pomodlila som sa k o. Alvarovi a hneď najbližší telefonát bol úspešný a našli sme si primerané bývanie.

Takže jeho príhovor bol vyslyšaný.

Buďte požehnaní!

Katka

6. Dobrý deň,

informujem Vás, že som sa modlil priložený deviatnik k sv. Josemária Escrivovi a získal som prácu, po ktorej som túžil. Za jeho príhovor ďakujem a v zmysle požiadavky Vás informujem o jeho vyslyšanom príhovore.

Prajem pekný deň,

Karol