Výročie kanonizácia sv. Josemaríu

Už je tomu jedenásť rokov, čo blahoslavený pápež Ján Pavol II. nazval svätého Josemaríu „ svätým patrónom všedného života.“ Dvojminútový videoklip zobrazuje momenty z kanonizačnej ceremónie na Námestí sv. Petra, 6. októbra 2002.

Z angličtinu:

Pápež Ján Pavol II: Pozdvihnúť svet k Bohu a premeniť ho zvnútra. To je cieľ, ku ktorému ťa sv. Josemaría pozýva.

Sv. Josemaría: „Mojím poslaním je slúžiť Bohu a všetkým ľuďom bez rozdielu tým, že im hovorím len a len o Bohu.“

opusdei.org