Svätorečenie Josemaríu Escrivá

6. októbra 2002 v slávnostnej atmosfére vo Vatikáne Svätý otec Ján Pavol II., kanonizoval Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei.

Kanonizační mše svatá byla sloužena dnes dopoledne na Svatopetrském náměstí, za účasti desítek biskupů a kněží. Dá se tak říci, že ode dneška svatý Josemaría Escrivá nepatří již jen Opus Dei, ale celé církvi.

Svatý Otec projel před zahájením mše svaté v otevřeném automobilu mezi věřícími na Svatopetrském náměstí, aby pozdravil přítomné poutníky, kterých podle odhadů bylo okolo 300 tisíc. Do Říma přijeli z 84 zemí celého světa, bylo připraveno 17 zvláštních vlaků, asi 2 tisíce autobusů a kromě toho v přístavu Civitavecchia kotví osm velkých lodí, kterými přijeli další poutníci. Mše svatá začala přesně v deset hodin.

Z apoštolského listu „Blahořečení ctihodného služebníka Božího Josemaría Escrivy de Balaguera, kněze, zakladatele Opus Dei (17.5.1992)“:

„Zakladatel Opus Dei připomněl, že všeobecnost povolání k plnému spojení s Kristem zahrnuje také to, že se jakákoli lidská aktivita stává místem setkání s Bohem... Byl skutečním mistrem křesťanského života a dosáhl k vrcholům kontemplace díky vytrvalé modlitbě, neustálému umrtvování a každodennímu úsilí pracovat v poslušnosti k hnutím Ducha Svatého a sloužit Církvi tak, jak ona chce, aby jí bylo slouženo.“

Poutníci zaplnili také celou Via Conciliazione, až po Andělský Hrad a přilehlé ulice. Na slavnosti byly přítomné dvě oficiální vládní delegace, italská a španělská, dvanáct delegací dalších států, diplomaté, političní představitelé různých stran. Přirozeně, mezi účastníky bylo mnoho kněží Opus Dei, která je „osobní prelaturou“. To znamená, že její člěnové žijí v diecézích v různých částech světa, podílejí se na diecézní pastoraci, a žijí svoji vlastní spiritualitu, která spočívá na povolání všech pokřtěných ke svatosti v uskutečňování vlastní práce ve všedním životě. Život svatosti, ... živený modlitbou a také – proč ne – s jistou dávkou humoru.

AD HONOREM SANCTAE ...

„Ke cti Nejsvětější Trojice, k povzbuzení katolické víry a růstu křesťanského života“: těmito slovy začala latinská formule svatořečení, kterou pronesl Svatý Otec. Po ní následoval dlouhý potlesk účastníků, doprovázený zpěvem sboru, který měl 1.300 hlasů, složeného ze zpěváků různých národností.

Poté byla Svatému Otci darována relikvie nového Světce, uložená v relikviáři ve formě kříže.

Po mši svaté před modlitbou Anděl Páně Svatý Otec pozdravil přítomné poutníky. a všem udělil jim své apoštolské požehnání. Po skončení obřadů Svatý Otec projel za nadšeného jásotu celou Via Conciliazione a pozdravil přítomné poutníky.