Modlitba k Montse

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Pane, Ty si udelil svojej služobnici Montserrat milosť pokojného a radostného odovzdania sa Tvojej vôli, a to s obdivuhodnou jednoduchosťou v každodennom živote; daj, aby som Ti vedel(a) s láskou obetovať všetky svoje každodenné činnosti a premenil(a) ich na kresťanskú službu ostatným. Osláv svoju služobnicu a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.

Otče náš. Zdravas´ Mária. Sláva Otcu.

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.

Kartička s modlitbou na stiahnutie v PDF.