Number of articles: 13

Montse mi pomohla, keď ma raz v noci prepadla úzkosť

Rád by som vás oboznámil s tým, čo sa mi prihodilo v noci pred pár dňami. Neviem, či je to milosť od Montse, vypočutá prosba alebo pomoc...

Vypočuté prosby

Montse mi pomohla vyhrať nad anorexiou

Príbeh Terezky, ktorej sa na príhovor Montse podarilo zvíťaziť nad anorexiou. „Každým dňom som mala menej energie, bola som chudšia a chudšia, no aj napriek črtajúcej sa podváhe som sa naďalej videla tučná. Rozhodla som sa, že chcem byť opäť zdravá. Začala som sa rozprávať s Montse.“

Vypočuté prosby

Montse Grases, môj spojenec v boji proti leukémii

„V roku 2014 som odišla z Mexika do Belgicka na doktorandské štúdium. Koncom septembra 2016 som sa cítila vyčerpaná a stratila som chuť do jedla.“ Takto sa začína rozprávanie o milostiach, ktoré sa pripisujú príhovoru Montse Grases.

Vypočuté prosby

Práve, keď som chcel tlačiť

Keď som mal problém s tlačením dokumentov, obrátil som sa o pomoc k Montse Grases.

Vypočuté prosby

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred biskupskou synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ v októbri 2018 bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste na webovej stránke synody ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Montse Grases

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred nadchádzajúcou biskupskou synodou na tému «Mladí, viera a rozlišovanie povolania», bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste webovej stránky synody, ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Od pápeža

Montse Grases: radosť mladosti

Už v ranej mladosti Grases (Španielsko, 1941-1959) cítila, že Pán ju povoláva na cestu posväcovania sa v bežnom živote v Opus Dei. Počas choroby, ktorá nakoniec vyústila do jej úmrtia, vydávala príkladné svedectvo priateľom a príbuzným, svedectvo pokoja, ktorý pochádza z blízkeho vzťahu k Bohu. Video má aj slovenské titulky.

Montse Grases

Montse milovala šport a prírodu

Montse Grases (1941-1959) bola pápežom Františkom nedávno vyhlásená za ctihodnú. Rada plávala, jazdila na bicykli, hrala tenis, milovala horské túry. So skupinou rovesníkov trávila letné prázdniny v Seve, malom mestečku pod horským masívom severne od Barcelony.

Montse Grases

Rozhovor s postulátorom kauzy Montse Grases

Rozhovor s Mons. Josém Luisom Gutiérrezom Gómezem, postulátorom kauzy Montse Grases, pri príležitosti vydania súhlasu s dekrétom, ktorým sa vyhlasujú hrdinské cnosti Montse Grases.

Montse Grases

Montse Grases vyhlásená za ctihodnú

Dekrétom z 25. apríla pápež František schválil, že Montse Grases (1941-1959), mladá veriacia Opus Dei, praktizovala cnosti na heroickom stupni a možno ju vyhlásiť za ctihodnú.

Montse Grases