Number of articles: 4

Od študentky po inžinierku

Študujem v prvom ročníku Strojárenskej technológie v Madride. Na ukončenie prvého semestra mi chýbala iba skúška z chemickej technológie I.

Vypočuté prosby

Montse Grases vyhlásená za ctihodnú

Dekrétom z 25. apríla pápež František schválil, že Montse Grases (1941-1959), mladá veriacia Opus Dei, praktizovala cnosti na heroickom stupni a možno ju vyhlásiť za ctihodnú.

Montse Grases

Životopis Montse

​Montserrat Grases sa narodila 10. júla 1941 v Barcelone. Montse ako ju volal každý, mala osem súrodencov.

Životopis

Vypočuté prosby

Vypočuté prosby na príhovor Montse Grases

Vypočuté prosby