Majster modlitby

„Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi (Rim 8, 14). Tieto slová apoštola Pavla, ktoré sme pred chvíľou počuli, nám pomáhajú lepšie pochopiť významné posolstvo dnešného svätorečenia Josemaríu Escrivá de Balaguer. Nechal sa poslušne viesť Duchom Svätým s presvedčením, že len tak je možné naplniť Božiu vôľu.”

Blízkosť Boha

„Táto základná kresťanská pravda bola opakujúcou sa témou jeho kázní. Neustále vyzýval svojich duchovných synov a dcéry, aby prosili Ducha Svätého o to, nech vnútorný život, život v zmysle vzťahu k Bohu, a rodinný, profesionálny, spoločenský život, skladajúci sa z malých pozemských skutočností, neboli oddelené, ale aby spočívali na jedinej existencii, „svätej a plnej Boha”.

V bežnom živote kresťana, ktorý má vieru - s obľubou hovorieval Josemaría Escrivá -, keď pracuje alebo odpočíva, keď sa modlí alebo spí, je Boh prítomný v každom okamihu. Táto nadprirodzená vízia existencie otvára mimoriadne bohatý horizont perspektívy spásy, pretože Boh sa nám stáva blízkym a my môžeme spolupracovať na jeho pláne spásy.”

Poslanie pokrstených

„Od tých čias, čo 6. augusta 1931 počas slávenia svätej omše zazneli v jeho duši slová Pána Ježiša: „až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe” (Jn 12, 32), Josemaría Escrivá jasne pochopil, že poslanie pokrstených spočíva v tom, aby povýšili Kristov kríž nad každú ľudskú realitu, a v jeho vnútri vytrysklo naliehavé volanie na evanjelizáciu celého sveta. Bez váhania teda prijal pozvanie, ktoré Pán Ježiš adresoval Petrovi a ktoré pred chvíľou zaznelo na tomto námestí: ,Duc in altum!’ Odovzdal ho celej svojej duchovnej rodine, aby tak ponúkla Cirkvi hodnotu spoločenstva a apoštolskej služby. Toto pozvanie sa dnes vzťahuje na nás všetkých: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!” (Lk 5, 4).

Láska k Panne Márii je stála charakteristika života sv. Josemaríu Escrivá a významný prvok jeho dedičstva, ktoré zanechal svojim duchovným synom a dcéram. Prosme pokornú služobnicu Pána, aby nám všetkým - na príhovor sv. Josemaríu - dala milosť poslušne ju nasledovať v jej vytrvalej ceste evanjeliovej dokonalosti.” 

Ján Pavol II. pred Anjel Pána