Knihy inšpirované učením zakladateľa Opus Dei

Knihy inšpirované učením zakladateľa Opus Dei

Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei (Álvaro del Portillo)

Vydavateľstvo: Kontakt Plus

Najbližší spolupracovník a prvý nástupca sv. Josemaríu Escrivá odpovedá na rôzne otázky týkajúce sa súkromného i sviatostného života tohto moderného svätca.

Hovoriť s Bohom. Meditácie na každý deň roka (Francisco F. Carvajal)

Vydavateľstvo: Lúč

Jednotlivé meditácie (7 zväzkov) sú usporiadané podľa liturgického kalendára a sú postavené na živej tradícii a učení Cirkvi. Kniha je určená pre každodenný život modlitby veriacich v rodine a v zamestnaní.

Panna Mária z Nazaretu (Federico Suárez)

Vydavateľstvo: Alfa-Konti.

Dielo približuje život Matky nášho Pána v tichu a prirodzenosti života svätej rodiny, ako pomôcku a odpoveď na otázky kresťanov na ich ceste k svätosti, ku ktorej povoláva sám Boh.

Opus Dei. Nájsť Boha v práci a v každodennom živote (Giuseppe Romano)

Vydavateľstvo: Kontakt Plus

Kniha prináša základné informácie o Opus Dei, o jeho aktivitách a cieľoch.

Prípad Opus Dei (Vittorio Messori)

Známy taliansky publicista Vittorio Messori predkladá čitateľom nestranný pohľad na pôsobenie, organizáciu a ciele Opus Dei. Hoci toto dielo patrí medzi literatúru faktu, autor dokázal pútavým spôsobom priblížiť charakter Opus Dei. Kniha vyšla v českom jazyku.

Božím krokem (François Gondrand)

Francúzky špecialista v mediálnom komunikácii François Gondrand poznal osobne sv. Josemaríu. Preto môže živým podaným priblížiť jeho príťažlivú osobnosť v tomto životopise vydanom v Olomouci, že sa stáva zdrojom výnimočných hodnôt.

Moja duchovná cesta v Opus Dei (Scott Hahn)

Profesor biblistiky na Františkánskej univerzite v Steubenville (USA), Scott Hahn poskytuje na základe osobných skúseností duchovné jadro Opus Dei. Napísal túto knihu ako úvahou o svojom povolaní pod originálnym názvom Obyčajná práca, výnimočná milosť , čo dosvedčuje čím je táto osobná Prelatúra.