Diela sv. Josemaríu Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei publikované v slovenskom i českom jazyku:

Diela sv. Josemaríu Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei publikované v slovenskom i českom jazyku:

Cesta

Kľúčové dielo svätého Josemaríu Escrivá sa zrodilo z hlbokej kresťanskej skúsenosti a z túžby priviesť ľudí k tomu, aby milovali Boha a žili s Bohom. Tento titul je vhodný pre všetkých veriacich pri ich každodennom boji o svätosť a patrí medzi klasické diela náboženskej literatúry. Nové vydanie, marec 2009.

Vyhňa

Sv. Josemaría Escrivá prostredníctvom 1055 úvah a výrokov ukazuje veľkosť kresťanského povolania a sprevádza čitateľa na jeho ceste k Bohu. Úvahy sú určené na osobnú meditáciu a sú tak konkrétne ako aj kontemplatívne.

Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Krížová cesta

Publikácia poskytuje hlboké rozjímania o utrpení a smrti nášho Vykupiteľa.

Svätý ruženec

V tejto knihe autor rozjímavým spôsobom približuje krásu jednotlivých tajomstiev sv. ruženca a ukazuje novú cestu k zamilovaniu si tejto modlitby aj pre ľudí modernej doby.

Ísť s Kristom

Prvý zber Homilíi sv. Josemaríu. Začínajúc Adventným obdobim osemnástymi meditáciami sleduje sviatky liturgického roka. Učí, ako sväto prežívať svoj obyčajný život, s ľudskou a kresťanskou poctivosťou, s nadprirodzeným zmyslom. Slovnské vydanie 2010.

Boží priatelia

Druhý zväz s homíliami vydaný po smrti autora. Všedný život, kresťanská sloboda, nádej, život viery, práca, atď. sú niektorý témy tých úvah. Zahrňuje aj homiliu Cesta k svätosti, duchovný životopis účeníka Ježiša Krista. Slovnské vydanie, december 2009.

Rozhovory s monsignorom Escrivá de Balaguer

Zbierka rozhovorov s novinarmi rôznych médií. Pestrosť tém poskytuje široký prehľad nad osobnosťou zakladateľa Opus Dei. Zahŕňa aj homíliu Vášnivo milovať svet. Po česky.