Bol to pre mňa skutočný zázrak

Svätý Josemaría sa narodil 9. januára 1902. Reverend Charles Muturi, kenský anglikánsky biskup hovorí, že nedávno sa mu stal skutočný zázrak na príhovor sv. Josemaríu.

Opus Dei - Bol to pre mňa skutočný zázrak

Reverend Charles Muturi, biskup Anglikánskej cirkvi v Keni, má syna, ktorý študoval na Univerzite Strathmore. Syn ho raz pozval, aby šiel na svätú omšu na počesť sv. Josemaríu, ktorá sa bežné slávi okolo 26. júna v Bazilike Svätej Rodiny v Nairobi. Reverend Muturi sa na takejto svätej omši zúčastnil trikrát za sebou: v rokoch 2014, 2015 a 2016.

Na svätej omši v roku 2016 sa mu prvýkrát dostala do rúk modlitbová kartička k sv. Josemaríovi. Rozhodol sa, že zverí na jeho príhovor tri úmysly, na ktorých mu veľmi záležalo, týkajúce sa Centra biskupa Kariukiho, anglikánskej vzdelávacej inštitúcie, ktorú on spravuje v kenskom Kiambu.

Jedným z jeho úmyslov bolo, aby kenská vláda schválila kurzy, ktoré poskytuje centrum, ďalej aby sa mu podarilo získať list vlastníctva na časť pozemku, na ktorom stojí centrum, a aby sa podarilo vyasfaltovať cestu vedúcu do centra. Keď sa pomodlil modlitbu z kartičky, zabudol na tieto tri veci, ale postupne sa všetky začali pomaly riešiť, bez jeho zásahu, až kým sa všetky celkom nevyriešili.

Vzhľadom na zložitosť vybavovania takýchto záležitostí v Keni, je presvedčený, že to bol zázrak, a že Boh vypočul jeho modlitbu, na príhovor svätého Josemaríu.

Ďalej uvádzame popis vypočutej prosby, ktorú poslal tento biskup Informačnému centru Opus Dei v Keni:

Som anglikánsky biskup v Kiambu. Vlani, na sviatok svätého Josemaríu v Bazilike Svätej Rodiny som sa pomodlil modlitbu za naše Centrum biskupa Kariukiho a dostali sa nám tieto vyslyšané prosby od Boha: naše kolégium je už teraz zaregistrované úradom TVETA a môže poskytovať kurzy KASNEB, CICT a CPAI. Dostali sme prísľub na vyasfaltovanie cesty do nášho centra do októbra a dúfame, že od septembra budeme môcť prijímať nových študentov. Sláva Bohu a nech svätý Josemaría odpočíva v pokoji, a uchováva nás vo svojich modlitbách.

S biskupským požehnaním

Rt. Rev Charles M. Muturi.

(Novú webovú stránku o svätom Josemaríovi možno nájsť tu.)