Number of articles: 9

Scopul lui Opus Dei

Chiar din primul moment unicul obiectiv al lui Opus Dei a fost: de a contribui să facă aşa ca să fie în lume bărbaţi şi femei de orice rasă şi condiţie socială, care să caute să iubească şi să-l slujească pe Dumnezeu şi pe oameni în munca lor obişnuită şi prin ea

A ne ruga cu Sf. Josemaría

În casa din Nazaret

A plecat deci cu ei şi s-a întors la Nazaret şi era supus lor. Mama sa păstra toate aceste lucruri în inima ei

A ne ruga cu Sf. Josemaría

Cu angajarea tuturor

Aceste sunt inițiativele și activitățile civile de interes public pentru a îmbunătăți societatea prin muncă

Sfântul Josemaría

Mesajul lui Opus Dei

Din anul 1928 am predicat fără încetare că sfinţenia nu este rezervată câtorva privilegiaţi, că pot să fie divine toate drumurile pământului

A ne ruga cu Sf. Josemaría

Sfinţirea muncii

Să muncim, şi să muncim mult şi bine, fără a uita că arma noastră cea mai bună este rugăciunea. De aceea nu obosesc în a repeta că trebuie să fim suflete contemplative în mijlocul lumii

A ne ruga cu Sf. Josemaría

A învăţa de la Sfântul Iosif

Maestru al vieţii interioare, muncitor implicat în datoria zilnică, servitor fidel al lui Dumnezeu în continuu raport cu Isus

A ne ruga cu Sf. Josemaría

Credincioşii din Opus Dei

Cine face parte din Opus Dei? Cine cere încorporarea în Opus Dei, o face printr-o chemare divină, adică o determinare specifică a chemării creştine, primită la Botez, care face să căutăm sfinţenia şi să participăm la misiunea Bisericii după spiritul pe care Domnul l-a inspirat Sfântului Josemaría.

Sfântul Josemaría

Caracteristicile spiritului lui Opus Dei

„Aceasta este voinţa lui Dumnezeu, sfinţirea voastră” spune Sfântul Paul adresându-se primilor creştini. Mesajul este deci „vechi ca Evanghelia şi ca Evanghelia nouă”.

Sfântul Josemaría

Predica la beatificare

La 17 mai 1992, în Piaţa San Pietro, Papa Ioan Paul al II-lea i-a beatificat pe Mons. Josemaría Escrivá şi pe sr. Josephine Bakhita

Mărturii