Mesajul Opus Dei

Munca, viaţa de familie şi alte activităţi cotidiene sunt tot atâtea ocazii de întâlnire cu Isus Cristos.

Toţi cei botezaţi sunt chemaţi să-l urmeze pe Isus Cristos, să trăiască şi să vestească Evanghelia. Opus Dei are scopul de a contribui la această misiune de evanghelizare a Bisericii, promovând printre creştinii de orice condiţie socială trăirea unei vieţi în deplină coerenţă cu credinţa lor creştină în mijlocul celor mai obişnuite împrejurări ale vieţii, în special prin sfinţirea muncii profesionale.

Câteva dintre caracteristicile principale ale spiritului Opus Dei:

Filiaţia Divină

„Filiaţia divină este temelia pe care este clădit spiritul Opus Dei” afirma Fondatorul. Încă de la botez, creştinul este fiu al lui Dumnezeu. Formarea pe care o oferă Prelatura întăreşte în credincioşii creştini o trăire vie a condiţiei lor de fii ai lui Dumnezeu şi îi ajută să se poarte în concordanţă cu ea: îndeamnă la încredere în Providenţa divină, simplitate în relaţia cu Dumnezeu şi cu ceilalţi, un profund simţ al demnităţii fiecărei fiinţe umane şi al fraternităţii dintre oameni, o adevărată iubire creştină faţă de lume şi de toate realităţile create de Dumnezeu, seninătate şi optimism.

Viaţa de toate zilele

„În mijlocul celor mai materiale lucruri de pe pământ, aici trebuie să ne sfinţim, slujindu-I lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor” spunea Sfântul Josemaría.

Familia, căsnicia, activitatea din fiecare clipă sunt prilejuri obişnuite de fi alături de Isus Cristos şi de a-L imita, străduindu-ne în trăirea dragostei, răbdării, smereniei, hărniciei, dreptăţii, bunei-dispoziţii şi, în general, a tuturor virtuţilor umane şi creştine.

Sfinţirea muncii

Căutarea sfinţirii prin muncă însemnă strădania de a o face cum se cuvine, cu competenţă profesională şi cu spirit creştin, adică din dragoste de Dumnezeu şi pentru a sluji oamenilor. Astfel, munca obişnuită devine locul întâlnirii cu Cristos.

Rugăciunea şi jertfa

Cursurile de formare ale Opus Dei amintesc necesitatea cultivării rugăciunii şi penitenţei potrivit spiritului creştin. Credincioşii Prelaturii participă zilnic la Sfânta Liturghie, consacră timp citirii Evangheliei, primesc adesea taina spovezii şi au o evlavie deosebită către Sfânta Fecioară.

Pentru a-L imita pe Isus Cristos, ei încearcă să ofere mici jertfe, mai ales acelea care ajută la împlinirea datoriei şi fac viaţa mai frumoasă celorlalţi, cum ar fi postul şi milostenia.

Unitatea vieţii

Fondatorul lui Opus Dei îi învăţa pe creştini că nu trebuie să „ducă o viaţă dublă: pe de o parte viaţa interioară, în legătură cu Dumnezeu; şi pe de altă parte, separat, o altă, viaţa de familie, profesională şi socială”. Dimpotrivă, arăta Sfântul Josemaría, „există o singură viaţă, făcută din trup şi din spirit, iar acesta trebuie să fie – în suflet şi trup - sfântă şi plină de Dumnezeu”.

Libertatea

Membrii Opus Dei sunt cetăţeni care se bucură de aceleaşi drepturi şi sunt supuşi aceloraşi obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni, cu care sunt egali. În acţiunile lor politice, economice, culturale, etc., ei lucrează în deplină libertate şi cu responsabilitate personală, fără a implica Biserica sau Opus Dei în deciziile lor şi fără a le prezenta ca fiind singurele compatibile cu credinţă, respectând libertatea şi opiniile altora.

Caritatea

Acela care Îl cunoaşte pe Cristos a găsit o comoară pe care nu o poate păstra doar pentru sine. Creştinii sunt martori ai lui Isus Cristos şi răspândesc mesajul Său de speranţă printre rude, prieteni şi colegi, prin exemplul propriu şi prin cuvânt. Fondatorul spune: „Prin strădania cot la cot cu colegii, prietenii şi rudele noastre, împărtăşind aceleaşi preocupări, putem să-i ajutăm să ajungă la Cristos”.

Această dorinţă de a-L face cunoscut pe Cristos este nedespărţită de strădania de a contribui la rezolvarea problemelor materiale şi sociale ale celor din jur.