Activităţi

Îndrumare spirituală, reculegeri, convorbiri doctrinare, cursuri de catehism – iată câteva dintre activităţile organizate de Opus Dei pentru a-i ajuta pe cei care doresc să-şi aprofundeze viaţa spirituală şi zelul apostolic.

Activitățile au loc la centrele Opus Dei, în bisericile parohiale sau la domiciliul unuia dintre participanți și sunt deschise oricui este interesat.

„Opus Dei are ca activitate principală să ofere membrilor săi și tuturor celor doritori ajutorul spiritual necesar pentru a trăi ca buni creștini în mijlocul lumii", spunea Fondatorul.

Cursurile de formare spirituală

Credincioșii Prelaturii participă la cursuri săptămânale, numite și „cercuri" pe teme doctrinare și ascetice. Participă la o reculegere lunară, care înseamnă să dedice, o dată pe lună, un timp de câteva ore rugăciunii personale și meditației asupra unor teme de viață creștină. În plus, iau parte o dată pe an la un curs de reculegere spirituală, care durează în general între 3-5 zile și la o săptămână de formare teologică și spirituală care se desfășoară într-un mediu familial.

Activități similare sunt propuse colaboratorilor, tinerilor care participă la lucrarea apostolică a Prelaturii, și oricui este interesat.

Apostolatul

Evanghelizarea pe care fiecare credincios al Prelaturii o realizează în jurul său este cel mai important apostolat al Opus Dei. Este vorba de o lucrare de mărturie prin cuvânt și exemplu, de ajutor în muncă și în împrejurările obișnuite în care se desfășoară existența fiecăruia.

„Opus Dei are ca activitate principală să ofere membrilor săi şi tuturor celor doritori ajutorul spiritual necesar pentru a trăi ca buni creştini în mijlocul lumii", spunea Fondatorul.

Așadar, lucrarea pe care o îndeplinesc membrii Opus Dei nu se limitează la un anumit domeniu, precum educația, îngrijirea bolnavilor sau ajutorarea persoanelor cu handicap. Prelatura își propune să amintească faptul că toți creștinii, oricare ar fi ocupația seculară căreia i se dedică, trebuie să contribuie la soluționarea creștinească a problemelor societății și să dea permanent mărturie de credința lor, acolo unde se află.

Cursurile de formare au loc la sediile centrelor Opus Dei sau în alte locuri adecvate. De exemplu, un cerc se poate ține în casa unuia dintre participanți; o reculegere – într-o biserică, timp de câteva ore, cu îngăduința parohului etc.

Opere corporative

Operele de apostolat corporativ sunt promovate de către credincioșii Opus Dei și colaboratori, împreună alte persoane, și au garanția morală a Prelaturii, care își asumă orientarea creștină a acestora.

Este vorba de inițiative cu caracter civil, fără scop lucrativ, cu o clară finalitate apostolică și de slujire. Printre aceste opere de apostolat corporativ se numără instituții educative și de asistență, ca școli, universități, centre de promovare a femeii, dispensare medicale în zone subdezvoltate, școli pentru țărani, școli de meserii, cămine pentru studenți, centre culturale etc. Prelatura nu se ocupă de întreprinderi comerciale, politice, și nu are activități cu scop lucrativ.

Operele de apostolat corporativ sunt proprietatea celor care le-au inițiat și sunt conduse de aceștia, nu de Opus Dei – care își asumă răspunderea numai pentru orientarea lor spirituală și doctrinară. Fiecare inițiativă se finanțează prin contribuții ale beneficiarilor, ajutoare, donații etc.

Adesea, operele de apostolat corporativ înregistrează un deficit financiar, din cauza tipului de activitate pe care îl desfășoară și pentru ca sunt non-profit. Din acest motiv acceptă de obicei – pe lângă donațiile membrilor, colaboratorilor și a altor persoane de bunăvoință –, subvenții oficiale pe care autoritățile publice le prevăd pentru activități de interes social, precum și ajutoare din partea unor fundații particulare și întreprinderi.