Activităţi

Îndrumare spirituală, reculegeri, convorbiri doctrinare, cursuri de catehism – iată câteva dintre activităţile organizate de Opus Dei pentru a-i ajuta pe cei care doresc să-şi aprofundeze viaţa spirituală şi zelul apostolic.

Activităţile au loc la centrele Opus Dei, în bisericile parohiale sau la domiciliul unuia dintre participanţi şi sunt deschise oricui este interesat.

„Opus Dei are ca activitate principală să ofere membrilor săi şi tuturor celor doritori ajutorul spiritual necesar pentru a trăi ca buni creştini în mijlocul lumii", spunea Fondatorul.

Cursurile de formare spirituală

Credincioşii Prelaturii participă la cursuri săptămânale, numite şi „cercuri" pe teme doctrinare şi ascetice. Participă la o reculegere lunară, care înseamnă să dedice, o dată pe lună, un timp de câteva ore rugăciunii personale şi meditaţiei asupra unor teme de viaţă creştină. În plus, iau parte o dată pe an la un curs de reculegere spirituală, care durează în general între 3-5 zile.

Activităţi similare sunt propuse colaboratorilor, tinerilor care participă la lucrarea apostolică a Prelaturii, şi oricui este interesat.

Apostolatul

Evanghelizarea pe care fiecare credincios al Prelaturii o realizează în jurul său este cel mai important apostolat al Opus Dei. Este vorba de o lucrare de mărturie prin cuvânt şi exemplu, de ajutor în muncă şi în împrejurările obişnuite în care se desfăşoară existenţa fiecăruia.

„Opus Dei are ca activitate principală să ofere membrilor săi şi tuturor celor doritori ajutorul spiritual necesar pentru a trăi ca buni creştini în mijlocul lumii", spunea Fondatorul.

Aşadar, lucrarea pe care o îndeplinesc membrii Opus Dei nu se limitează la un anumit domeniu, precum educaţia, îngrijirea bolnavilor sau ajutorarea handicapaţilor. Prelatura îşi propune să amintească faptul că toţi creştinii, oricare ar fi ocupaţia seculară căreia i se dedică, trebuie să contribuie la soluţionarea creştinească a problemelor societăţii şi să dea mărturie permanent de credinţa lor, acolo unde se află.

Cursurile de formare au loc la sediile centrelor Opus Dei sau în alte locuri adecvate. De exemplu, un cerc se poate ţine în casa unuia dintre participanţi; o reculegere - într-o biserică, timp de câteva ore, cu îngăduinţa parohului etc.

Opere corporative

Operele de apostolat corporativ sunt promovate de către credincioşii Opus Dei şi colaboratori, împreună alte persoane, şi au garanţia morală a Prelaturii, care îşi asumă orientarea creştină a acestora.

Este vorba de iniţiative cu caracter civil, fără scop lucrativ, cu o clară finalitate apostolică şi de slujire. Printre aceste opere de apostolat corporativ se numără instituţii educative şi de asistenţă, ca şcoli, universităţi, centre de promovare a femeii, dispensare medicale în zone subdezvoltate, şcoli pentru ţărani, şcoli de meserii, cămine pentru studenţi, centre culturale etc. Prelatura nu se ocupă de întreprinderi comerciale, politice, şi nu are activităţi cu scop lucrativ.

Operele de apostolat corporativ sunt proprietatea celor care le-au iniţiat şi sunt conduse de aceştia, nu de Opus Dei - care îşi asumă răspunderea numai pentru orientarea lor spirituală şi doctrinară. Fiecare iniţiativă se finanţează la fel ca toate iniţiativele de acest gen: prin contribuţii ale beneficiarilor, ajutoare, donaţii etc.

Adesea, operele de apostolat corporativ înregistrează un deficit financiar, din cauza tipului de activitate pe care îl desfăşoară, şi pentru ca sunt non-profit. Din acest motiv acceptă de obicei – pe lângă donaţiile membrilor, colaboratorilor şi a altor persoane de bunăvoinţă, subvenţii oficiale pe care autorităţile publice le prevăd pentru activităţi de interes social, precum şi ajutoare din partea unor fundaţii particulare şi întreprinderi.