a) Identity of the owner of this website

To comply with the provisions of Law 34/2002, of July 11, 2002, Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Law of Information Society Services and Electronic Commerce; hereinafter, LSSI), below is some general information about this Website:

Owner: Prelature of Opus Dei

Address: Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madrid - Spain)

Contact: info.es@opusdei.org or by phone +34 91 563 47 82

NIF (Tax ID Number): R2800621A

This website is registered under the name of the Prelature of Opus Dei.

To ensure that the Website meets criteria of transparency, clarity, and simplicity, the Prelature of Opus Dei informs the User that any suggestions or questions can be directed to the Prelature by telephone (+34 91 563 47 82) or email (info.es@opusdei.org).

The User agrees to make use of the services, products, and utilities offered by this Website in accordance with the Law, and in accordance with morality, accepted customs, and public order.

b) Purpose

The Prelature of Opus Dei provides the content and services that are available on this Website, subject to its published terms and its Privacy Policy.

Access to this Website or its use in any way makes one a "User" and implies the unreserved acceptance of each and every one of the published terms and the Privacy Policy. The Prelature of Opus Dei reserves the right to modify these terms and its Privacy Policy at any time. Consequently, it will be the responsibility of every User to carefully read the published terms and the current Privacy Policy; in the event that you disagree with any of the terms set forth herein, you must refrain from using this Website.

Likewise, the User is warned that, on occasion, Particular Conditions may be established for the use of specific contents and/or services on the Website. The use of said contents or services implies the acceptance of these specific Particular Conditions.

Privacy policy and cookies

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, RGPD ), vă informăm că datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile, care apar pe acest site web pot fi prelucrate de către Prelatura Opus Dei pentru a răspunde, a trata și a gestiona în mod corespunzător întrebările, comentariile, incidentele sau sugestiile primite, precum și pentru următoarele scopuri: a informa public despre evenimente și sărbători, a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informații, a procesa cererile de primire a buletinului informativ sau a altor abonamente și pentru a asigura o atenție corespunzătoare comunicărilor noastre cu dumneavoastră, precum și pentru a vă ține la curent, în chestiuni legate de scopul specific al Opus Dei, fie prin intermediul dispozitivelor electronice, fie prin intermediul dispozitivelor mobile.

O vizită la această pagină web nu necesită ca utilizatorul să furnizeze date cu caracter personal.

Cei care furnizează informații pe această pagină web sunt informați și sunt de acord în mod neechivoc și expres că Prelatura Opus Dei, în calitate de entitate responsabilă cu gestionarea informațiilor personale, va putea utiliza, atribui și, dacă este cazul, transfera internațional aceste informații personale, inclusiv fotografiile utilizatorului, în scopurile sale legitime, la fel ca și persoanele și entitățile direct legate sau necesare pentru îndeplinirea scopurilor spirituale ale acestei Entități. Prelatura Opus Dei, în conformitate cu interesele sale legitime, poate utiliza aceste informații în mod strict necesar pentru administrarea internă și analiza statistică a vizitelor pe acest site web.

În conformitate cu angajamentul nostru de a asigura confidențialitatea persoanelor, Prelatura Opus Dei consideră că este o prioritate să mențină cu atenție confidențialitatea tuturor informațiilor pe care ni le-ați fi încredințat și dispune de resursele tehnice, organizatorice și umane necesare pentru a se asigura că numai personalul autorizat are acces la datele dvs. și, în toate cazurile, cu respectarea deplină a intimității dvs.

Vă informăm că în orice moment vă puteți exercita dreptul de acces, rectificare, ștergere și contestare a datelor dvs. personale, trimițând o scrisoare, însoțită de o copie a unui document oficial de identificare, adresată Prelatura Opus Dei, Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spania) sau prin e-mail la adresa dpo@opusdei.org.

Ultima modificare: Iunie 2019.

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Deoarece pe site-ul web nu sunt utilizate cookie-uri personale, nu este inclusă nicio politică privind cookie-urile.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Drepturile de autor ale materialelor publicate pe acest site web se diferențiază în funcție de originea acestora:

- Texte ale Sfântului Părinte, ale predecesorilor săi și, în general, ale magisteriului Bisericii: © Libreria Editrice Vaticana

- Texte ale Sfântului Josemaría: © Fundación Scriptor

- Texte ale Prelatului Opus Dei, ale predecesorilor săi, texte publicate în secțiunea „Viața creștină” și alte texte publicate pe acest site care nu au fost menționate la punctele anterioare: © Fundación Studium

- Cu excepția cazului în care se indică altfel, fotografiile sunt preluate din fotobănci protejate prin drepturi de autor ale căror servicii au fost contractate pentru această pagină, sau de la autori care au cedat utilizarea imaginilor lor în cadrul unui contract de sub licență Creative Commons. Imaginile de natură instituțională care pot fi găsite pe acest link sunt protejate prin drepturi de autor © Prelatura Sfintei Cruci și Opus Dei.

Dacă doriți să folosiți oricare dintre materialele de pe acest site, vă rugăm să scrieți la redaccion@opusdei.org. Este interzisă distribuirea și difuzarea de mijloace audiovizuale, înregistrări, texte și fotografii fără autorizația expresă a titularilor drepturilor de autor respective.