Politica de confidențialitate a acestui site web este descrisă aici pentru a respecta prevederile reglementărilor în vigoare privind bazele de date, comerțul electronic și utilizarea informațiilor personale.

Declarație a Biroului de Presă al Opus Dei în limba română

Privacy policy and cookies

AVERTISMENT LEGAL

a) IDENTITATEA PROPRIETARULUI SITE-ULUI WEB

Pentru a respecta prevederile Legii 34/2002, din 11 iulie 2002, Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Legea serviciilor societății informaționale și a comerțului electronic), se oferă câteva informații generale despre acest site web:

Proprietar: Prelatura Opus Dei

Adresă: Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spania)

Contact: info.es@opusdei.org sau prin telefon +34 91 563 47 82

NIF (număr de identificare fiscală): R2800621A

Acest site este înregistrat sub numele Prelatura Opus Dei.

Pentru a se asigura că site-ul web îndeplinește criteriile de transparență, claritate și simplitate, Prelatura de Opus Dei informează utilizatorul că orice sugestii sau întrebări pot fi adresate Prelaturei prin telefon (+34 91 563 47 82) sau prin e-mail (info.es@opusdei.org).

Utilizatorul este de acord să utilizeze serviciile, produsele și utilitățile oferite de acest site web în conformitate cu legea și în conformitate cu moralitatea, obiceiurile acceptate și ordinea publică.

b) SCOPUL

Prelatura Opus Dei furnizează conținutul și serviciile care sunt disponibile pe acest Site web, în conformitate cu termenii publicați și cu Politica de confidențialitate.

Accesul la acest Site web sau utilizarea acestuia în orice mod face din persoana respectivă un „Utilizator” și implică acceptarea fără rezerve a tuturor termenilor publicați și a Politicii de confidențialitate. Prelatura Opus Dei își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și Politica de confidențialitate. În consecință, va fi responsabilitatea utilizatorului să citească cu atenție termenii publicați și Politica de confidențialitate actuală; în cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii stabiliți aici, trebuie să vă abțineți de la utilizarea acestui site web.

De asemenea, utilizatorul este avertizat că, ocazional, pot fi stabilite condiții particulare pentru utilizarea anumitor conținuturi și/sau servicii specifice de pe Site-ul web. Utilizarea respectivelor conținuturi sau servicii implică acceptarea acestor condiții particulare specifice.

Politica de confidențialitate și cookie-uri

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, RGPD ), vă informăm că datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile, care apar pe acest site web pot fi prelucrate de către Prelatura Opus Dei pentru a răspunde, a trata și a gestiona în mod corespunzător întrebările, comentariile, incidentele sau sugestiile primite, precum și pentru următoarele scopuri: a informa public despre evenimente și sărbători, a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informații, a procesa cererile de primire a buletinului informativ sau a altor abonamente și pentru a asigura o atenție corespunzătoare comunicărilor noastre cu dumneavoastră, precum și pentru a vă ține la curent, în chestiuni legate de scopul specific al Opus Dei, fie prin intermediul dispozitivelor electronice, fie prin intermediul dispozitivelor mobile.

O vizită la această pagină web nu necesită ca utilizatorul să furnizeze date cu caracter personal.

Cei care furnizează informații pe această pagină web sunt informați și sunt de acord în mod neechivoc și expres că Prelatura Opus Dei, în calitate de entitate responsabilă cu gestionarea informațiilor personale, va putea utiliza, atribui și, dacă este cazul, transfera internațional aceste informații personale, inclusiv fotografiile utilizatorului, în scopurile sale legitime, la fel ca și persoanele și entitățile direct legate sau necesare pentru îndeplinirea scopurilor spirituale ale acestei Entități. Prelatura Opus Dei, în conformitate cu interesele sale legitime, poate utiliza aceste informații în mod strict necesar pentru administrarea internă și analiza statistică a vizitelor pe acest site web.

În conformitate cu angajamentul nostru de a asigura confidențialitatea persoanelor, Prelatura Opus Dei consideră că este o prioritate să mențină cu atenție confidențialitatea tuturor informațiilor pe care ni le-ați fi încredințat și dispune de resursele tehnice, organizatorice și umane necesare pentru a se asigura că numai personalul autorizat are acces la datele dvs. și, în toate cazurile, cu respectarea deplină a intimității dvs.

Vă informăm că în orice moment vă puteți exercita dreptul de acces, rectificare, ștergere și contestare a datelor dvs. personale, trimițând o scrisoare, însoțită de o copie a unui document oficial de identificare, adresată Prelatura Opus Dei, Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spania) sau prin e-mail la adresa dpo@opusdei.org.

Ultima modificare: Iunie 2019.

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Deoarece pe site-ul web nu sunt utilizate cookie-uri personale, nu este inclusă nicio politică privind cookie-urile.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Drepturile de autor ale materialelor publicate pe acest site web se diferențiază în funcție de originea acestora:

- Texte ale Sfântului Părinte, ale predecesorilor săi și, în general, ale magisteriului Bisericii: © Libreria Editrice Vaticana

- Texte ale Sfântului Josemaría: © Fundación Scriptor

- Texte ale Prelatului Opus Dei, ale predecesorilor săi, texte publicate în secțiunea „Viața creștină” și alte texte publicate pe acest site care nu au fost menționate la punctele anterioare: © Fundación Studium

- Cu excepția cazului în care se indică altfel, fotografiile sunt preluate din fotobănci protejate prin drepturi de autor ale căror servicii au fost contractate pentru această pagină, sau de la autori care au cedat utilizarea imaginilor lor în cadrul unui contract de sub licență Creative Commons. Imaginile de natură instituțională care pot fi găsite pe acest link sunt protejate prin drepturi de autor © Prelatura Sfintei Cruci și Opus Dei.

Dacă doriți să folosiți oricare dintre materialele de pe acest site, vă rugăm să scrieți la redaccion@opusdei.org. Este interzisă distribuirea și difuzarea de mijloace audiovizuale, înregistrări, texte și fotografii fără autorizația expresă a titularilor drepturilor de autor respective.