Aviz juridic

1. IDENTITATEA PĂRȚII RESPONSABILE

În conformitate cu dispozițiile Legii 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, în cele ce urmează sunt prezentate datele de informare generală ale acestui site web:

- Titular: Prelatura del Opus Dei

- Adresă: C/ Diego de León, 14. 28006 - Madrid (Spania)

- Contact: dpo@opusdei.org sau la numărul de telefon +34 91 563 47 82

- CIF: R-2800621A

Acest site web este proprietatea Prelaturii Opus Dei. Cu scopul de a se asigura că utilizarea site-ului respectă criteriile de transparență, claritate și simplitate, Prelatura Opus Dei informează utilizatorul că orice sugestii, îndoieli sau întrebări pot fi adresate Prelaturii Opus Dei prin telefon la +34 91 563 47 82 sau prin e-mail la dpo@opusdei.org.

Utilizatorul se angajează să utilizeze informațiile și utilitățile oferite de acest website în conformitate cu legea și în concordanță cu moralitatea, obiceiurile acceptate și ordinea publică.

2. CONDIȚII DE UTILIZARE

Prelatura Opus Dei oferă conținutul și serviciile disponibile pe Site-ul web, în conformitate cu condițiile de utilizare publicate și cu Politica de confidențialitate. Prin accesarea sau utilizarea în orice mod la acest Website, deveniți „Utilizator" și acceptați fără rezerve fiecare dintre condițiile de utilizare publicate și Politica de confidențialitate, iar Prelatura Opus Dei își rezervă dreptul de a-i modifica în orice moment. În consecință, este responsabilitatea tuturor Utilizatorilor să citească cu atenție condițiile de utilizare publicate și Politica de confidențialitate în vigoare; în cazul în care nu sunt de acord cu oricare dintre punctele stabilite în acestea, trebuie să se abțină de la utilizarea ei.

De asemenea, Utilizatorul este avertizat că, în anumite ocazii, pot fi stabilite Condiții particulare pentru folosirea anumitor conținuturi și/sau servicii specifice de pe Site. Folosirea acestor conținuturi sau servicii implică acceptarea Condițiilor Particulare specificate în acestea.

Privacy policy and cookies

Politica de confidențialitate și cookie-uri:

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR), vă informăm că datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile, colectate pe acest website pot fi prelucrate de Prelatura Opus Dei pentru a răspunde, procesa și gestiona în mod corespunzător întrebările, comentariile, incidentele sau sugestiile trimise, precum și pentru următoarele scopuri: pentru a informa publicul cu privire la evenimente și celebrări, pentru a da curs cererii dvs. de informații, pentru a vă înscrie la newsletter sau la alte abonamente și pentru a garanta gestionarea corectă a comunicărilor noastre cu dvs., precum și pentru a vă ține la curent, fie prin mijloace electronice, fie prin dispozitive mobile, în legătură cu scopurile proprii ale Opus Dei.

Titularii de date furnizate pe acest site sunt informați și consimt în mod expres și neechivoc ca Prelatura Opus Dei, în calitate de operator de date, să poată prelucra, cesiona și, dacă este cazul, transfera la nivel internațional datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile utilizatorului, în scopurile sale legitime, precum și către persoane și entități direct legate sau necesare pentru îndeplinirea scopurilor spirituale ale acestei entități. Prelatura Opus Dei, în temeiul protecției interesului său legitim, poate prelucra datele strict necesare pentru administrarea internă și analiza statistică a vizitelor pe acest site web.

În conformitate cu angajamentul nostru față de confidențialitate, Prelatura Opus Dei are ca prioritate menținerea celei mai stricte confidențialități a tuturor informațiilor pe care ni le-ați fi încredințat și dispune de resursele tehnice, administrative și umane necesare pentru a garanta că numai personalul autorizat are acces la datele dvs. și, în orice caz, cu respectarea deplină a intimității dvs.

Vă informăm că, în orice moment, vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. personale scriind Prelatura Opus Dei, C/ Diego de León, 14, 28006 - Madrid (Spania) sau prin e-mail la adresa dpo@opusdei.org, însoțit de o copie a unui document oficial de identificare.

POLITICA DE COOKIE-URI

Deoarece pe acest site web (www.opusdei.org) nu sunt procesate cookie-uri personale sau comportamentale, această politică nu este inclusă.

Ultima modificare: februarie 2020

Informații privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale materialelor publicate pe acest website diferă în funcție de originea acestora:

- Texte ale Sfântului Părinte Papa, ale predecesorilor săi și, în general, ale magisteriului Bisericii: © Libreria Editrice Vaticana

- Texte ale Sfântului Josemaría: © Scriptor S.A. și Fundación Studium

- Texte ale prelatului Opus Dei, ale predecesorilor săi, texte publicate în secțiunea „Viața creștină” și alte texte publicate pe acest site care nu au fost indicate la punctele anterioare: © Fundación Studium

- Cu excepția cazului în care se indică altfel, fotografiile provin din bănci de fotografii protejate prin drepturi de autor și ale căror servicii au fost contractate pentru această pagină sau de la autori care au acordat utilizarea imaginilor lor sub licență Creative Commons. Imaginile de natură instituțională care pot fi găsite pe acest link sunt protejate de drepturile de autor © Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei (Prelatura Sfintei Cruci și Opus Dei).