Cu angajarea tuturor

Aceste sunt inițiativele și activitățile civile de interes public pentru a îmbunătăți societatea prin muncă

„Dumnezeu ne cheamă prin faptele vieţii de fiecare zi, suferinţele şi bucuriile persoanelor cu care trăim, preocupările umane ale tovarăşilor noştri, lucrurile mărunte ale vieţii de familie. Şi Dumnezeu ne cheamă şi prin intermediul marilor probleme, conflictele şi datoriile care caracterizează orice epocă istorică şi trezesc forţele şi entuziasmele unei mari părţi ale omenirii. Se înţeleg foarte bine nerăbdarea, teama, dorinţele neliniştite ale acelora care, cu un suflet natural creştin, nu se resemnează în faţa nedreptăţii personale şi sociale pe care inima omenească este capabilă s-o creeze”.

Oamenii pot să contribuie la îmbunătăţirea societăţii prin munca, pe care pentru sfântul Josemaría, nu este numai mijlocul necesar pentru a garanta susţinerea individuală şi familiară, nici numai producerea de bunurilor necesare, nici numai o formă de realizare personală. Este mult mai mult: este locul de întâlnire personală cu Dumnezeu şi un mod de a sluji pe alţii. În această perspectivă munca se transformă şi se converteşte în motor al progresului şi al dezvoltării, într-o „slujire plină de abnegare, care nu înjoseşte dar educă, lărgeşte inima – îl face roman în sensul cel mai înalt al cuvântului – şi merge să caute onoarea şi binele oamenilor din orice Ţară: pentru ca să fie, în fiecare zi, mai puţini săraci, mai puţini ignoranţi, mai puţini oameni fără credinţă, mai puţini disperaţi, mai puţine războaie, mai puţine nesiguranţe, mai multă dragoste, mai multă pace”.

Această viziune a muncii a încurajat mii de oameni şi femei să pună munca lor în slujirea binelui spiritual şi material al concetăţenilor lor. Din acest impuls s-au născut, în toate ţările, iniţiative de caracter profesional care răspund la necesităţi reale. Este vorba de activitatea de interes public ca universităţi, şcoli de formare profesională, reşedinţe pentru studenţi. Şcoli ambulatorii, etc. care contribuie la vindecarea lipsurilor ţării proprii sau a ambientului, fără discriminarea de rasă, religie sau condiţie socială.

„Astfel se nasc în diferite Ţări ale lumii cu extraordinară spontaneitate. Poporul, sufletele mari care se găsesc peste tot, ne spun: avem nevoie de aceasta sau de aceea. Şi astfel lucrurile se nasc cu angajamentul tuturor şi produc roade minunate. Dar iniţiativele sunt diferite de la o Ţară la altă Ţară. Şi când par asemănătoare, nu sunt, pentru că diferite sunt caracterele şi situaţiile acelui popor”.

Urmează, cu titlul de exemplu, unele din numeroasele iniţiative pe care le-a încurajat direct Sfântul Josemaría şi altele care s-au născut ca rod al exemplului său şi al învăţăturilor sale.

Chile

Instruire primară într-una din suprafeţele cele mai deprimante din Santiago

În cartierul La Pitana, şcoala tehnică Nocedal predă instrucţie primară şi medie la 500 de copii şi adolescenţi. La materiile ştiinţifice şi umanistice a fost adăugat şi învăţământul materiilor tehnice care formau elevii pe tărâmul electronicii şi a telecomunicaţiilor. Strânsa legătură între profesori şi părinţii copiilor face aşa încât şi familiile să poată trage beneficiu din formarea creştină pe care o dă Nocedal.

www.nocedal.cl

Spania

Centrul scolastic Xaloc

Xaloc este situat în Hospitalet din Llobregat, în apropiere de Barcelona. La început activităţile sale în 1964, într-un moment de mare flux imigrator şi, cu toate acestea, erau importante necesităţi educative. Promotorii din Xaloc erau convinşi de faptul că în acele împrejurări atât de complexe, promovarea socială cea mai eficace, pentru acele familii, era cea de a da o instruire de calitate pentru fiii lor.

www.xaloc.org

Brazilia

Centrul social Morro Velho

Promovarea socială a femeii în Brazilia

Centrul Social Morro Velho a început propria activitate în 1969 în Jardim Taboao,

Cartier sărac din împrejurimile lui San Paolo. Au început activitatea un grup mic de doamne din cartier. Actualmente în fiecare an 300 de eleve termină cursurile de formare profesională la Centrul Social.

www.morrovelho.org.br

Filipine

Dualtech Training Center

În 1982 pentru a rezolva două probleme principale a Filipinelor – lipsa muncitorilor specializaţi şi creşterea sărăciei – unii oameni de afaceri din Manila, mişcaţi de învăţăturile Sfântului Josemaría Escrivá, au decis să construiască Dualtech Training Center, o şcoală profesională pentru diplomaţii din şcolile superioare, muncitori şi tineri şomeri proveniţi din familii cu un venit mic.

www.dualtech.org.ph

Australia

Kenvale College

Kenvale College a fost prima şcoală hotelieră ieşită din Australia prin iniţiativa particularilor. Chiar de la început, în anii 70, a avut în vedere să ridice calitatea serviciilor de bază şi un mod pentru a contribui să facă societatea mai umană şi mai creştină.

www.kenvale.edu.au

Statele Unite

Midtown Sports and Cultural Center

Urcă până în 1965 începutul activităţii din Midtown, în cartierele populate occidentale din Chicago, locuite atunci mai mult de imigranţi italieni şi mexicani.

Încă de la început, grupul promotor a cerut de la Prelatura lui Opus Dei de a se însărcina cu orientarea creştină a activităţilor. Programele din Midtown au un scop dublu: de a orienta pe tineri la accesul în universitate şi de a-i forma pentru a fi un adevărat reper în familiile lor cât şi cetăţeni responsabili însufleţiţi de spirit de slujire.

www.midtown-metro.org

Nigeria

Lagos Business School

Lagos Business School este o şcoală creată pentru a forma întreprinzătorii nigerieni: obiectivul său este acela de a da un fundament etic lumii întreprinderii şi de a ajuta pe întreprinzători de a avea o mai mare eficacitate în serviciul pe care îl fac întreprinderilor lor şi Ţării. Lagos Business School a început activitatea sa în 1992. Mai mult de 600 de întreprinzători au trecut prin cursurile manageriale şi circa 2500 de directori au participat la seminarile scurte.

www.lbs.edu.ng

Roma

Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci

La originea acestei instituţii se află o intenţie a Sfântului Josemaría care voia să promoveze la Roma o universitate pentru cercetare şi formare în ştiinţele ecleziastice, în slujirea întregii Biserici. Din 1984, succesorul său în Opus Dei, mons. Alvaro del Portillo, a dus la sfârşit acest proiect. Astăzi universitatea este constituită de facultăţi de teologie, dreptul canonic, filozofie şi comunicare socială Instituţională, şi de institutul superior de ştiinţe religioase.

www.pusc.it