Questions about Opus Dei

Description

DESPRE OPUS DEI

Ce este Opus Dei?

Opus Dei - Lucrarea lui Dumnezeu, în latină - este o instituţie ierarhică a Bisericii Catolice, o prelatură personală, al cărei scop este să contribuie la misiunea de evanghelizare a Bisericii. În mod concret, îşi propune să răspândească o conştientizare profundă a chemării universale la sfinţenie şi a puterii de sfinţire a muncii obişnuite. Opus Dei a fost întemeiat de Sf. Josemaría Escrivá, la 2 octombrie 1928.

Opus Dei se adresează în mod egal femeilor şi bărbaţilor?

Bărbaţii şi femeile au aceeaşi calitate de fii ai lui Dumnezeu şi sunt chemaţi, prin Botez, în mod egal la sfinţirea eroică. Femeile şi bărbaţii Prelaturii trăiesc în acelaşi spirit, practică forme de apostolat asemănătoare, exercită toate profesiunile cinstite, încearcă să-şi sfinţească, în egală măsură, munca profesională şi viaţa de familie. În plus, credincioşii laici ai Opus Dei, bărbaţi şi femei, îndeplinesc sarcini identice de conducere şi formare în cadrul Prelaturii.

Ce sunt prelaturile personale?

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale. Credincioşii din prelaturile personale continuă să aparţină bisericilor locale sau diecezelor în care locuiesc.

Ce caracteristici are în mod concret prelatura personală a Opus Dei?

Opus Dei este o prelatură personală de nivel internaţional, compusă dintr-un Prelat, un cler propriu şi credincioşi laici (femei şi bărbaţi). Preoţii Prelaturii provin dintre membrii laici. Laicii şi preoţii cooperează strâns în misiunea de a răspândi idealul de sfinţenie în lume şi pentru a promova, mai ales, sfinţirea prin activitatea zilnică.

Ce este sfinţenia?

A fi sfânt înseamnă a-I semăna lui Isus Hristos întru totul: prin gânduri, simţăminte, cuvinte şi fapte. Cea mai caracteristică trăsătură a sfinţeniei este dragostea (să-l iubeşti pe Dumnezeu mai presus de toate şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi), care atrage toate virtuţile: smerenia, dreptatea, hărnicia, castitatea, ascultarea, veselia... Este o ţintă spre care sunt chemaţi toţi cei botezaţi, şi care se atinge doar în Ceruri, după o luptă de o viaţă întreagă, cu încredere în ajutorul lui Dumnezeu.

Ce înseamnă să-ţi sfinţeşti activitatea zilnică?

Înseamnă să lucrezi în spiritul lui Isus Hristos: să munceşti bine, aşa cum se cuvine, cu scopul de a-L iubi pe Dumnezeu şi a-i sluji pe ceilalţi. Astfel contribui la sfinţirea lumii dinăuntru şi aduci Evanghelia în toate activităţile, atât în cele ce par strălucitoare cât şi în cele mai smerite şi mai neînsemnate, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu e atât de important succesul omenesc, cât dragostea cu care este făcută o anumită lucrare.

Ce tip de apostolat desfăşoară Opus Dei?

Principalul tip de apostolat îndeplinit de credincioşii Prelaturii este cel pe care fiecare îl desfăşoară în propriul său mediu, fără a forma neapărat un grup, ca expresie naturală şi spontană a angajării creştine. Apostolatul înnobilează legăturile de prietenie: un bun creştin se străduieşte să fie un prieten bun, sincer şi loial. Pe lângă aceasta, din dorinţa de a contribui la rezolvarea problemelor din jurul lor şi de a-i ajuta pe cei nevoiaşi, credincioşii Opus Dei, împreună cu multe alte persoane, pornesc şi duc la îndeplinire iniţiative educative şi caritabile: şcoli, spitale, centre de formare profesională, universităţi... Sunt instituţii foarte variate, care ţin seama de caracteristicile şi de cultura fiecărei ţări.

Are Opus Dei o doctrină politică, socială, religioasă proprie?

Opus Dei posedă şi răspândeşte numai doctrina Bisericii Catolice. Specificul Opus Dei îl reprezintă strădania de a duce Evanghelia în toate mediile prin sfinţirea activităţii zilnice. În cadrul Opus Dei se trăieşte şi se încurajează libertatea şi pluralismul în toate problemele politice, culturale, economice şi sociale care nu au fost deja definite de către Biserică.

CUI SE ADRESEAZĂ OPUS DEI

Cine poate face parte din Opus Dei?

Credincioşii catolici de vârstă adultă, bărbaţi şi femei de orice cultură, naţionalitate, condiţie socială şi nivel economic, care simt că Dumnezeu îi cheamă să-L slujească pe deplin în viaţa laică şi răspund în mod liber acestei chemări: într-adevăr, aderarea la Opus Dei este întotdeauna un angajament bazat pe dragoste, ca răspuns la o chemare divină. În prezent fac parte din Opus Dei 85.000 de persoane.

Pot face parte din Opus Dei persoanele căsătorite?

Majoritatea credincioşilor Prelaturii sunt căsătoriţi şi se străduiesc să-L urmeze pe Isus Hristos tocmai în condiţiile vieţii lor obişnuite: la locul de muncă sau acasă, având grijă de familie, păstrându-şi dragostea conjugală mereu tânără, primind cu generozitate copiii pe care Dumnezeu îi dăruieşte, educându-i conştiincios şi transmiţându-le credinţa prin exemplul şi dragostea proprie.

Cum poţi deveni membru Opus Dei?

Primirea are loc printr-o declaraţie oficială din partea Prelaturii şi a celui în cauză. Se bazează pe valoarea cuvântului dat şi pe cinstea creştină a persoanei care doreşte să devină membră a Prelaturii şi aduce cu sine un angajament de viaţă: lupta pentru a fi sfânt, în spiritul Opus Dei. Prin urmare este necesar ca persoana să fie majoră şi să ia o hotărâre liberă, chibzuită şi matură. Este necesară de asemenea o informare adecvată prealabilă, precum şi o perioadă de pregătire.

Există în Opus Dei credincioşi care trăiesc celibatul?

Pe lângă preoţi, există unii laici - bărbaţi şi femei - care trăiesc celibatul ca un dar al lui Dumnezeu şi din motive apostolice. Aceasta le permite o mai mare dăruire pentru sarcinile formative, fără a-şi schimba cu nimic condiţia lor de laici, situaţia profesională, poziţia în cadrul Bisericii şi în societate.

În ce constă pregătirea anterioară intrării?

În mod normal, cererea de primire în Prelatură este precedată de o perioadă de participare regulată la mijloacele de formare (reculegeri, cursuri, îndrumare spirituală) care permite cunoaşterea aprofundată a Opus Dei. Se recomandă, de asemenea, trăirea permanentă a practicilor creştine la care se angajează credincioşii Prelaturii: spovada şi împărtăşania deasă, rugăciunea, apostolatul şi în general, strădania smerită şi stăruitoare de a dobândi virtuţi.

Pot face parte din Opus Dei preoţii seculari?

Preoţii seculari deja încadraţi într-o dieceză nu se pot integra în Prelatură, dar pot face parte din Societatea preoţească a Sfintei Cruci, asociaţie indisolubil legata de Prelatură. Intrarea în Societatea Sfintei Cruci nu va schimba situaţia lor diecezană: vor continua să aparţină pe deplin clerului din propria dieceză şi să depindă de Episcopul lor, ca şi înainte. Se angajează să caute sfinţenia în slujirea preoţească în spiritul Opus Dei, şi mai ales, se vor strădui să rămână mereu profund uniţi cu Episcopul lor şi cu ceilalţi preoţi.

Pot face parte din Prelatură creştinii necatolici sau necreştinii?

Creştinii necatolici şi persoanele de alte religii nu pot face parte din Prelatură, dar pot colabora cu Opus Dei dacă doresc. Colaboratorii se roagă pentru Opus Dei şi colaborează - cu munca şi cu milostenia - la lucrările de educaţie şi caritate ale credincioşilor Prelaturii din toată lumea. Actualmente, există colaboratori Opus Dei creştini ortodocşi, anglicani, luterani, precum şi evrei, musulmani, budişti şi persoane care nu practică nici o religie.

ALTE INFORMAŢII

Cum se poate intra în contact cu un membru sau un centru Opus Dei?

Puteţi scrie la adresa menţionată în căsuţa Contact a acestei pagini web, în funcţie de locul unde domiciliaţi. Veţi primi imediat răspuns la solicitare.

Unde se pot obţine mai multe informaţii despre Opus Dei?

Prelatura publică un buletin oficial, Romana, în care sunt cuprinse toate documentele şi ştirile importante despre activitatea sa: date suplimentare se găsesc la www.romana.org. Pe lângă ceea ce conţine aceasta pagina web, se mai pot găsi informaţii despre Sf. Josemaría la www.ro.josemariaescriva.info şi despre scrierile sale, la www.escrivaworks.org.

ACTIVITĂŢI PE CARE LE DESFĂŞOARĂ

Ce activităţi desfăşoară Opus Dei?

Opus Dei oferă credincioşilor săi îndrumare pastorală şi cursuri de formare care să-i ajute să-şi îndeplinească misiunea în lume. Oferă de asemenea cursuri de formare celor doritori să-şi aprofundeze exigenţele credinţei. Prelatura organizează cursuri, convorbiri, zile de reculegere, îndrumare spirituală, etc., pentru a face cunoscute şi a ajuta la trăirea învăţăturilor Evangheliei şi ale Părinţilor Bisericii. Cursurile de formare – separat pentru bărbaţi şi pentru femei – se organizează la ore şi în locuri compatibile cu îndeplinirea îndatoririlor de familie, profesionale şi sociale ale participanţilor.

Opus Dei are activităţi pentru tineri?

Centrele Opus Dei oferă activităţi de formare pentru tineri studenţi şi muncitori, cum ar fi: cursuri de doctrină catolică, îndrumare spirituală, întâlniri culturale şi proiecte de caritate. La cursurile de formare se reaminteşte - printre altele - cât de important este să înveţi, pregătindu-te aşa cum se cuvine pentru a sluji cu seriozitate societatea şi Biserica, să lucrezi cu dăruire, să semeni pacea, dreptatea, bucuria, să faci lumea mai umană şi mai creştină.

Ce relaţii are Opus Dei cu alte instituţii ale Bisericii?

Prelatura Opus Dei ca atare, precum şi fiecare dintre credincioşii săi în parte, se străduiesc să trăiască în deplină comuniune cu Papa, episcopii, preoţii, credincioşii şi toate instituţiile bisericeşti. Fondatorul Opus Dei a reamintit mereu că Opus Dei există doar pentru a sluji Biserica, şi credincioşii Prelaturii trebuie să fie izvor de unitate.