Credincioşii din Opus Dei

Cine face parte din Opus Dei? Cine cere încorporarea în Opus Dei, o face printr-o chemare divină, adică o determinare specifică a chemării creştine, primită la Botez, care face să căutăm sfinţenia şi să participăm la misiunea Bisericii după spiritul pe care Domnul l-a inspirat Sfântului Josemaría.

Cine face parte din Opus Dei?

Cine cere încorporarea în Opus Dei, o face printr-o chemare divină, adică o determinare specifică a chemării creştine, primită la Botez, care face să căutăm sfinţenia şi să participăm la misiunea Bisericii după spiritul pe care Domnul l-a inspirat Sfântului Josemaría.

Majoritatea credincioşilor din Opus Dei (70%) este alcătuită din bărbaţi şi femei, în general căsătoriţi – membri cei mai numeroşi. Restul credincioşilor prelaturii este format de bărbaţi şi femei care trăiesc celibatul pentru motive apostolice.

Cei angajaţi sunt cei ale căror împrejurări le permit să fie pe deplin disponibili pentru a se dedica la iniţiativele apostolice şi la formarea altor credincioşi ai lui Opus Dei.

Fiecare după împrejurările proprii

În Opus Dei nu există categorii de membri, pentru că este unic şi identic fenomenul vocaţional prin care toţi credincioşii prelaturii sunt şi se simt în acelaşi grad membri a unei şi aceleaşi porţiuni din Poporul lui Dumnezeu. Există pur şi simplu diverse chipuri de a trăi aceeaşi chemare creştină, după împrejurările personale: celibi sau căsătoriţi, sănătoşi sau bolnavi, etc.

„Mare ideal, într-adevăr, este al vostru – spunea Papa Ioan Paul II în 1979 – care de la început a anticipat acea teologie a Laicatului, care a caracterizat apoi Biserica Conciliului şi a post-conciliului. Aceasta este, într-adevăr, mesajul şi spiritualitatea lui Opus Dei: a trăi uniţi cu Dumnezeu, în lume, în orice situaţie, căutând să se îmbunătăţească pe ei înşişi cu ajutorul harului, şi făcând să fie cunoscut Isus Cristos prin mărturia vieţii”.

A se încorpora în Prelatura lui Opus Dei nu presupune nici o schimbare a stării personale.

Rămân neschimbate drepturile şi datoriile pe care fiecare le are

ca membru al societăţii civile şi al Bisericii. „Laicii încorporaţi în prelatură nu schimbă propria condiţie personală, teologică şi canonică, de credincioşi laici normali, şi ca atare se comportă în toată activitatea lor”.

Preoţii din Opus Dei

Preoţii prelaturii provin din credincioşii laici ai lui Opus Dei: sunt angajaţi şi uniţi cei care, sunt dispuşi liber să fie preoţi, după diverşi ani de încorporare în prelatură şi după ce au completat studiile pentru preoţie, sunt invitaţi de prelat să primească ordinele sacre. Ministerul lor pastoral se adresează principal la slujirea credincioşilor prelaturii şi la activităţile apostolice pe care aceştia ultimii le promovează.

Ce angajamente se iau în Opus Dei?

Încorporarea în Opus Dei comportă, din partea prelaturii, datoria de a oferi celui interesat o formare asiduă în credinţa catolică şi în spiritul lui Opus Dei, ca şi grija pastorală necesară la opera preoţilor prelaturii. Din partea lor, credincioşii prelaturii se angajează să se sfinţească şi să exercite apostolatul după spiritul lui Opus Dei. Aceasta înseamnă mai ales datoria de a cultiva viaţa spirituală prin primirea sacramentelor; rugăciunea, examenul de conştiinţă, lectura spirituală, raportul asiduu cu Preasfânta Fecioară şi cu Îngerii Păzitori. Pentru a se identifica cu Isus Cristos, să caute penitenţa care îi conduce să ofere sacrificii şi mortificări, mai ales acelea care uşurează împlinirea fidelă a datoriilor şi fac viaţa mai plăcută altora, ca renunţarea la micile satisfacţii, postul şi pomana.

Credincioşii din Opus Dei primesc prin mijloacele şi activitatea pe care prelatura le oferă, o formare permanentă în doctrina Bisericii şi în spiritul lui Opus Dei, pentru a duce la bun sfârşit datoria de evanghelizare pe care Biserica o aşteaptă de la Opus Dei.

Ce oferă Opus Dei?

Prelatura oferă credincioşilor săi o formare continuă, prin unele mijloace concrete, compatibile cu desfăşurarea normală a datoriilor familiare, profesionale şi sociale ale fiecăruia. Mijloacele de formare ale prelaturii uşurează credincioşilor săi posibilitatea de a dobândi o intensă şi solidă viaţă de pietate, ca fii ai lui Dumnezeu, conducându-i să caute identificarea cu Cristos, o cunoaştere profundă a credinţei şi a moralei catolice şi, în linie cu vocaţia proprie, o familiaritate crescândă cu spiritul Operei.

În virtutea caracterului exclusiv spiritual al misiunii sale, prelatura nu intervine în chestiuni temporale pe care credincioşii săi trebuie să le înfrunte. Fiecare acţionează cu deplină libertate şi responsabilitate personală.

Opus Dei nu-şi însuşeşte deciziile membrilor săi. Statutele afirmă că, întrucât priveşte activitatea profesională şi doctrinele sociale, politice etc., fiecare credincios al prelaturii, în limitele doctrinei catolice despre credinţă şi moravurile lor, se bucură de aceeaşi deplină libertate ca a altor cetăţeni catolici. Despre aceste materii autorităţile prelaturii trebuie să se abţină în modul cel mai absolut chiar şi numai de a da sfaturi.

Câteva date

Fac parte din prelatura lui Opus Dei în jur de 90.000 de persoane din care aproape 2.000 de preoţi. Din totalul credincioşilor, aproape jumătate sunt femei şi jumătate bărbaţi.