Ilość artykułów: 42

Wniebowstąpienie: “Jezus odszedł do swego Ojca”

Jakąż nadzwyczajną lekcją jest każda z nauk Nowego Testamentu! – Po tym, kiedy Mistrz, wznosząc się ku prawicy Boga Ojca, powiedział im: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, uczniowie pozostali pełni pokoju. A jednak ciągle mają wątpliwości: nie wiedzą, co czynić, i zbierają się wokół Maryi, Królowej Apostołów, aby przemienić się w żarliwych głosicieli Prawdy, która zbawi świat. (Bruzda, 232)

Codzienne teksty

Regina Coeli

Regina Coeli (Królowo Niebios) – antyfona maryjna. Śpiewana jest lub odmawiana w miejsce modlitwy Anioł Pański w okresie wielkanocnym - od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.

Życie chrześcijańskie

Sobota w oktawie Wielkanocy: „Przyszedł, żeby objawić nam miłość”

Chrystus, który zawisł na Krzyżu z szeroko otwartymi ramionami w geście Wiekuistego Kapłana, chce liczyć na nas – którzy jesteśmy niczym! – by zanieść wszystkim ludziom owoce swojego odkupienia. (Kuźnia, 4)

Codzienne teksty

Czwartek w oktawie Wielkanocy: "Przyciągnę wszystko do siebie "

Oto sekret. – Głośny sekret: te światowe kryzysy spowodowane są brakiem świętych. – Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej ludzkiej dziedzinie działalności. – Wówczas… pax Christi in regno Christi – pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. (Droga, 301)

Codzienne teksty

Środa w oktawie Wielkanocy: “Wszystko zostało nam już dane w Chrystusie”

Ty, który żyjesz pośród świata jako jeden z wielu obywateli i kontaktujesz się z ludźmi, uważającymi się za dobrych lub złych... ty właśnie powinieneś odczuwać stałe pragnienie dzielenia się z nimi radością, którą daje ci bycie chrześcijaninem. (Bruzda, 321)

Codzienne teksty

Wtorek w oktawie Wielkanocy: “Chrystus żyje w swoim Kościele”

Rozpal swoją wiarę. – Chrystus nie jest postacią, która przeminęła. Nie jest wspomnieniem, które gubi się w mrokach historii. On żyje! Św. Paweł powiada: Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula! – Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki! (Droga, 584)

Codzienne teksty

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy: “Przezwyciężył śmierć”

Chrystus zmartwychwstały, chwalebny wyzbył się wszystkiego, co ziemskie, byśmy my, Jego bracia ludzie, zastanowili się, czego sami powinniśmy się wyzbyć. (Kuźnia, 526)

Codzienne teksty

Wielkanoc: Triumf Pana w dniu zmartwychwstania

Triumf Pana w dniu zmartwychwstania jest ostateczny. Gdzie są żołnierze, których postawiły władze? Gdzie pieczęcie, które umieszczono na kamieniu grobowym? Gdzie ci, którzy skazali Nauczyciela? Gdzie ci, którzy ukrzyżowali Jezusa...? W obliczu Jego zwycięstwa następuje wielka ucieczka tych biednych nieszczęśników. Bądź pełen nadziei: Chrystus zawsze zwycięża.

Codzienne teksty

Temat 11. Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną prawdą naszej wiary, jak mówi Święty Paweł (por. 1 Kor 15, 13-14). Poprzez ten fakt Bóg zainaugurował życie przyszłego świata i oddał je do dyspozycji ludzi.

Doktryna

Poranek wielkanocny

Powrót do poranka wielkanocnego oznacza przyjęcie faktu, że Jezus żyje i wciąż ożywia swoich wiernych. Drzewo Kościoła może wciąż przeżyć nową wiosnę, jeżeli jednoczymy się z tym, co mu daje Życie.

Duchowość