Ilość artykułów: 41

Wniebowstąpienie: “Jezus odszedł do swego Ojca”

Jakąż nadzwyczajną lekcją jest każda z nauk Nowego Testamentu! – Po tym, kiedy Mistrz, wznosząc się ku prawicy Boga Ojca, powiedział im: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, uczniowie pozostali pełni pokoju. A jednak ciągle mają wątpliwości: nie wiedzą, co czynić, i zbierają się wokół Maryi, Królowej Apostołów, aby przemienić się w żarliwych głosicieli Prawdy, która zbawi świat. (Bruzda, 232)

Codzienne teksty

Trasa z Abu Ghosh do Emaus

W Ewangelii Łukasza droga do Emaus jest wyjściem z Jerozolimy i Judei na nadmorską równinę pogan.

Życie chrześcijańskie

Nowe rozdanie

Poranek wielkanocny otwiera nowe rozdanie. Jest pierwszy dniem Nowego Stworzenia, a nie powtórką tego, co już było.

Duchowość

Tylko niewiasty

Tylko kobiety były obecne tam, skąd mężczyźni uciekli i wtedy, gdy ukrywali się w domu, gnębieni smutkiem i sparaliżowani strachem. To niewiasty stały przy krzyżu.

Duchowość

160 czy 60?

Która dzisiejsza miejscowość odpowiada dawnemu Emaus?

Duchowość

Sobota w oktawie Wielkanocy: „Przyszedł, żeby objawić nam miłość”

Chrystus, który zawisł na Krzyżu z szeroko otwartymi ramionami w geście Wiekuistego Kapłana, chce liczyć na nas – którzy jesteśmy niczym! – by zanieść wszystkim ludziom owoce swojego odkupienia. (Kuźnia, 4)

Codzienne teksty

Czwartek w oktawie Wielkanocy: "Przyciągnę wszystko do siebie "

Oto sekret. – Głośny sekret: te światowe kryzysy spowodowane są brakiem świętych. – Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej ludzkiej dziedzinie działalności. – Wówczas… pax Christi in regno Christi – pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. (Droga, 301)

Codzienne teksty

Środa w oktawie Wielkanocy: “Wszystko zostało nam już dane w Chrystusie”

Ty, który żyjesz pośród świata jako jeden z wielu obywateli i kontaktujesz się z ludźmi, uważającymi się za dobrych lub złych... ty właśnie powinieneś odczuwać stałe pragnienie dzielenia się z nimi radością, którą daje ci bycie chrześcijaninem. (Bruzda, 321)

Codzienne teksty

Wtorek w oktawie Wielkanocy: “Chrystus żyje w swoim Kościele”

Rozpal swoją wiarę. – Chrystus nie jest postacią, która przeminęła. Nie jest wspomnieniem, które gubi się w mrokach historii. On żyje! Św. Paweł powiada: Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula! – Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki! (Droga, 584)

Codzienne teksty

Wieś zwana Emaus

Zmartwychwstanie Chrystusa we wczesnych godzinach rannych w niedzielę jest faktem, o którym Ewangelia mówi w sposób wyraźny i zdecydowany. Pierwsze świadectwa faktu, jakim był pusty grób, pochodziły od świętych niewiast oraz Apostołów Piotra i Jana. Obok nich w Ewangelii znajdujemy opisy różnych sytuacji, w których ukazywał się Zmartwychwstały. Dla św. Josemaríi szczególne znaczenie miało ukazanie się Chrystusa uczniom w drodze do Emaus, we wzruszający sposób szczegółowo opisane przez św. Łukasza.

Życie chrześcijańskie