Regina Coeli

Regina Coeli (Królowo Niebios) – antyfona maryjna. Śpiewana jest lub odmawiana w miejsce modlitwy Anioł Pański w okresie wielkanocnym - od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.

Życie chrześcijańskie

Jest to utwór nieznanego autorstwa (niekiedy przypisuje się go Grzegorzowi Wielkiemu). Ma formę czterowiersza, a których dwa pierwsze są rymowane, a wszystkie kończą się słowem "Alleluja".

Istnienie tej modlitwy już w XII wieku potwierdza antyfonarz z opactwa św. Lupo z Benewentu. Śpiewano ją w liturgii franciszkańskiej w XIII wieku, początkowo odmawiana była jako dodatek do hymnu Magnificat podczas nieszporów w oktawie wielkanocnej. Papież Benedykt XIV w 1742 r. zadecydował, by odmawiać ją w okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański.

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

∙Tekst łaciński

Regina cæli, lætare; alleluia.

Quia quem meruisti portare; alleluia.

Resurrexit sicut dixit; alleluia.

Ora pro nobis Deum; alleluia.

Gaude et lætare, Virgo Maria; alleluia.

Quia surrexit Dominus vere; alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum lætificare dignatus es, præsta, quæsumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.