Ilość artykułów: 14

Chrystus obecny wśród chrześcijan

Chrystus fundamentem życia chrześcijańskiego. Kontemplacja życia Chrystusa. Zastosowanie w naszy zwyczajnym życiu.

Modlić się z św. Josemaríą

Powołanie chrześcijańskie

Apostołowie, zwyczajni ludzie. Godzina powstania ze snu. Miłosierdzie Boże. Ludzka odpowiedź. Sól umartwienia. Wiara i rozum. Nadzieja Adwentu. Czyta Krzysztof Dumała.

Modlić się z św. Josemaríą

Wielki Nieznajomy

Aktualność Pięćdziesiątnicy. Boża moc i ludzka słabość. Ukazywanie Chrystusa. Obcowanie z Duchem Świętym.

Modlić się z św. Josemaríą

Wniebowstąpienie Pańskie

Obcowanie z Jezusem Chrystusem w Chlebie i Słowie. Życie modlitewne. Apostolstwo, współodkupienie. Pszenica i kąkol. Zasiew pokoju i radości. Życie przyszłe.

Modlić się z św. Josemaríą

Śmierć Chrystusa - życie chrześcijanina

Śmierć Chrystusa wzywa nas do życia w pełni po chrześcijańsku. Chrześcijanin wobec ludzkiej hisatorii. Zgłebiać sens śmierci Chrystusa.

Modlić się z św. Josemaríą

Eucharystia - tajemnica wiary i miłości

Radość Wielkiego Czwartku. Eucharystia a tajemnica Trójcy. Msza święta w życiu chrześcijanina. Obcowanie z Jezusem.

Modlić się z św. Josemaríą

Walka Wewnętrzna

Pokój na ziemi. Nieustanna walka. Walka wewnętrzna. Sakramenty łaski Bożej. Odpowiedzialność duszpasterska. Dziś i wczoraj.

Modlić się z św. Josemaríą

W warsztacie Józefa

Postać św. Józefa w Ewangelii. Wiara, miłość i nadzieja Józefa. Uświęcać pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać poprzez pracę. Aby być użytecznym, służyć. Obcowanie Józefa z Jezusem.

Modlić się z św. Josemaríą

Chrześcijańskie poszanowanie osoby i jej wolności

Fałszywe sądy. Prawo do intymności. Lek dla oczu. Szacunek i miłość.

Modlić się z św. Josemaríą

Przez Maryję do Jezusa

Matka Chrystusa, Matka chrześcijan. Obcować z Maryją. Stać się dziećmi w Miłości do Boga. Martyja sprawia, że czujemy się braćmi. Być apostołem apostołów.

Modlić się z św. Josemaríą