Tag: Św. Józef

Znaleziono 9 wyników dla "Św. Józef"
W święto św. Józefa

W święto św. Józefa

19 marca Kościół obchodzi Uroczystość Świętego Patriarchy, patrona Kościoła i Dzieła. Jest to również dzień, podczas którego w Opus Dei odnawiamy zobowiązanie miłości, które łączy nas z Panem.

Rok liturgiczny

"Czystość rodzi się z miłości"

Spójrz, tak wiele jest powodów, by czcić św. Józefa i czerpać naukę z jego życia: był mężem mocnym w wierze... swoją wytężoną pracą zapewnił byt rodzinie – Jezusowi i Maryi... strzegł czystości Najświętszej Maryi Panny, która była jego Oblubienicą... a także szanował – kochał! – wolność Boga, który wybrał nie tylko Maryję na Matkę, lecz również jego – na Oblubieńca Maryi. (Kuźnia, 552)

"Obcujcie z Józefem, a spotkacie Jezusa"

Kochaj bardzo św. Józefa, kochaj go z całej swojej duszy, gdyż to on wraz z Jezusem najbardziej miłował Najświętszą Maryję Pannę i najwięcej obcował z Bogiem: umiłował Go najbardziej po naszej Matce. – Jest godzien twojej miłości i warto, byś z nim obcował, gdyż jest Mistrzem życia wewnętrznego i wiele może przed Panem i Matką Bożą. (Kuźnia, 554)