“Św. Józef, mistrz życia wewnętrznego”

Św. Józef, ojciec Chrystusa, jest zarazem twoim Ojcem i Panem. – Uciekaj się do niego. (Droga, 559)

Św. Teresa w księdze swojego życia mówi o św. Józefie: „Kto nie znalazł Nauczyciela, który nauczyłby go modlitwy, niechaj przyjmie za mistrza tego chwalebnego Świętego, a nie zbłądzi w drodze”. – Rada ta pochodzi od duszy doświadczonej. Posłuchaj jej. (Droga, 561)

Święty Józef. Nie można kochać Jezusa i Maryi, nie kochając Świętego Patriarchy. (Kuźnia, 551)

Spójrz, tak wiele jest powodów, by czcić św. Józefa i czerpać naukę z jego życia: był mężem mocnym w wierze... swoją wytężoną pracą zapewnił byt rodzinie – Jezusowi i Maryi... strzegł czystości Najświętszej Maryi Panny, która była jego Oblubienicą... a także szanował – kochał! – wolność Boga, który wybrał nie tylko Maryję na Matkę, lecz również jego – na Oblubieńca Maryi. (Kuźnia, 552)

Święty Józefie, Ojcze i Panie nasz, najczystszy, nieskalany, który godzien byłeś nosić Dzieciątko Jezus w swoich ramionach, myć Je i obejmować, naucz nas obcować ze swoim Bogiem, być czystymi, godnymi stania się drugimi Chrystusami. I pomóż nam postępować jak Chrystus i nauczać boskich dróg – ukrytych i świetlanych – mówiąc ludziom, że mogą na ziemi ciągle mieć nadzwyczajną skuteczność duchową. (Kuźnia, 553)

Kochaj bardzo św. Józefa, kochaj go z całej swojej duszy, gdyż to on wraz z Jezusem najbardziej miłował Najświętszą Maryję Pannę i najwięcej obcował z Bogiem: umiłował Go najbardziej po naszej Matce. – Jest godzien twojej miłości i warto, byś z nim obcował, gdyż jest Mistrzem życia wewnętrznego i wiele może przed Panem i Matką Bożą. (Kuźnia, 554)