Number of articles: 39

"Bądźmy zawsze brutalnie szczerzy"

Jeśli niemy diabeł – o którym mówi nam Ewangelia – wchodzi do duszy, niszczy wszystko. Natomiast jeśli się go natychmiast wyrzuca, wszystko się udaje, idzie się naprzód szczęśliwie, wszystko idzie dobrze. – Mocne postanowienie: być wprost „dziko szczerym” w kierownictwie duchowym, z delikatnością i taktem... i być szczerym natychmiast! (Kuźnia, 127)

Codzienne teksty

"Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia"

Pewną drogą pokory jest zastanawianie się nad tym, jak nawet wobec braku talentu, rozgłosu i bogactwa możemy być skutecznymi narzędziami, jeżeli będziemy prosić Ducha Świętego, aby nam udzielił swoich darów. Apostołowie, mimo że Jezus nauczał ich przez trzy lata, uciekli przerażeni przed nieprzyjaciółmi Chrystusa. Natomiast po Pięćdziesiątnicy pozwolili się chłostać i zamykać w więzieniach, i potrafili oddać życie na świadectwo swojej wierze. (Bruzda, 283)

Codzienne teksty

"Czystość nie jest dokuczliwym i przygniatającym ciężarem"

Czyste życie, święta czystość napotykają ogromną trudność, na którą wszyscy jesteśmy narażeni: to niebezpieczeństwo ulegania wygodnictwu w życiu duchowym bądź zawodowym; niebezpieczeństwo życia po kawalersku, w egoizmie, bez miłości – grożące również tym, których Bóg wezwał do małżeństwa. – Walcz radykalnie z tymi zagrożeniami, nie pozwalając sobie na żadne kompromisy. (Kuźnia, 89)

Codzienne teksty

"Patrzeć czystym spojrzeniem"

Jakże piękna jest święta czystość! Ale jeśli oddzielimy ją od miłości, nie jest ani święta, ani miła Bogu. Miłość jest ziarnem, które wzejdzie i wyda smaczne owoce, jeśli nawodnimy je czystością. Czystość bez miłości jest bezpłodna, a jej wyjałowione wody zamieniają dusze w trzęsawiska, w cuchnące bajora, z których wydobywają się opary pychy. (Droga, 119)

Codzienne teksty

"Po śmierci przyjmie was Wiekuista Miłość"

Teraz rozumiesz, jak wiele cierpień zadałeś Jezusowi także ty i przejmuje cię skrucha. Jak prostą jest rzeczą prosić o wybaczenie i opłakiwać swoje dawne zdrady! Tak wielkie jest twoje pragnienie zadośćuczynienia, że nie mieści się w twoich piersiach! Dobrze. Ale nie zapominaj, że duch pokuty polega przede wszystkim na wypełnieniu za wszelką cenę obowiązków, które niesie obecna chwila. (Droga Krzyżowa, Stacja IX, n.5)

Codzienne teksty

"Dla nas śmierć jest Życiem"

Idź naprzód, radośnie, z wysiłkiem, nawet będąc taką małością, niczym! – Kiedy będziesz z Nim, nikt na świecie cię nie zatrzyma. Pomyśl też, że wszystko jest dobre dla tych, którzy miłują Boga: na tej ziemi ze wszystkim można sobie poradzić prócz śmierci, a dla nas śmierć jest Życiem. (Kuźnia, 1001)

Codzienne teksty

"Winniśmy kochać z całego serca ubóstwo"

Jeśli jesteśmy blisko Chrystusa i idziemy Jego śladami, musimy kochać z całego serca ubóstwo, oderwanie się od dóbr ziemskich, niedostatki. (Kuźnia, 997)

Codzienne teksty

"Nigdy nie powinno nam zbywać czasu, ani sekundy"

Pocieszałeś się myślą, że życie jest wyniszczaniem się, spalaniem się w służbie Bogu. – Jeżeli będziemy wyniszczać się całkowicie dla Niego, nadejdzie wyzwolenie przez śmierć, która da nam w posiadanie Życie. (Bruzda, 883)

Codzienne teksty

Pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym

Oto sekret. – Głośny sekret: te światowe kryzysy spowodowane są brakiem świętych. – Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej ludzkiej dziedzinie działalności. – Wówczas… pax Christi in regno Christi – pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. (Droga, 301)

Codzienne teksty

"Bóg, który stworzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie"

Przepisuję z pewnego listu ten przykład tchórzostwa, abyś go nie naśladował: „Oczywiście, dziękuję Ojcu bardzo za pamięć, ponieważ potrzebuję wielu modlitw. Byłbym jednak wdzięczny, gdyby Ojciec, modląc się do Pana, aby uczynił mnie apostołem, nie trudził się proszeniem Go, by zażądał ode mnie poświęcenia mojej wolności”. (Bruzda, 11)

Codzienne teksty