Ewangelia z soboty: Robotnicy na żniwo

Ewangelia z soboty 1 tygodnia Adwentu wraz z komentarzem. "Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Ewangelia wyraża się w czasie teraźniejszym. Zaprasza nas dzisiaj do proszenia, aby były powołania w Kościele: do pełnego oddania w kapłaństwie, celibacie i życium konsekrowanym.

Ewangelia (Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!


Komentarz

Podróżując przez wszystkie miasta i wsie, Jezus zdaje sobie sprawę, że jest wielu chorych, którzy potrzebują uzdrowienia i wiele uszu spragnionych, by usłyszeć Ewangelię o Królestwie. Ewangelista Mateusz mówi nam, że widząc tych wszystkich ludzi, Pan „litował się nad nimi” i, z sercem pełnym miłosierdzia, chce podzielić się tym uczuciem z innymi sercami. „Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo”, kieruje się do ludzi, którzy mogą pomóc mu nosić brzemię dusz.

Kiedy czytamy te słowa, możemy pomyśleć przede wszystkim o powołaniu do całkowitego oddania się w kapłaństwie, celibacie czy w życiu konsekrowanym; my natomiast będziemy współpracować tak, jak możemy.

Prawdą jest, że powołując Dwunastu, Jezus przekazuje szczególną moc do szczególnych zadań, niezbędnych w życiu Kościoła, takich jak np. sprawowanie sakramentów.

Jednak również nas, wszystkich ochrzczonych Pan prosi, abyśmy uczestniczyli w misji niesienia Ewangelii, świadczenia o niej naszym życiem aż na krańcach świata. „Jeśli codziennie będziemy walczyć o świętość, każdy z nas zgodnie z własną sytuacją w świecie i poprzez własną pracę zawodową, w naszym życiu codziennym, ośmielam się zapewnić, że Pan uczyni nas narzędziami zdolnymi do czynienia cudów i, jeśli to byłoby konieczne, do tych nadzwyczajnych cudów”. ( Św. Josemaría, Przyjaciele Boga, nr 262)

Możemy prosić Boga, aby dał nam spojrzeć na ten świat i na ludzi spojrzeniem Jego miłosiernych oczu. W ten sposób będziemy przepełnieni świętym współczuciem wobec tych, którzy są „znękani i porzuceni” i będziemy mogli przybliżyć im nieskończoną miłość Boga.

Giovanni Vassallo // Zdjęcie: Sol - Unsplash