Ewangelia z czwartku: Życie zbudowane na skale

Ewangelia z czwartku 1 tygodnia Adwentu wraz z komentarzem. "Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale". Czytaj i przeżywaj Ewangelię. Czytać znaczy wspominać rzecz minioną; przeżywać to być obecnym podczas wydarzeń, które się dzieją tu i teraz, być uczestnikiem tych wydarzeń.

Ewangelia (Mt 7, 21.24-27)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».


Komentarz

W Ewangeliach Jezus wielokrotnie mówi o nadejściu Królestwa Bożego. Niektórzy z jemu współczesnych uważali, że chodzi o królestwo polityczne, kolejne przywrócenie dawnej władzy królów Izraela. Ale Pan jasno mówi, że jest to inny rodzaj królestwa, które jest już obecne: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Jak wyjaśnia Orygenes, to sam Jezus jest tym królestwem w swojej osobie, On sam jest „tajemnicą królestwa Bożego”, która została przekazana uczniom.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus wyjaśnia, jak możemy nawiązać kontakt z Jego osobą, używając dobranych w tym celu czasowników. Nie wchodzi do królestwa, ten kto jedynie mówi, ale nic nie robi, kto zadowala się jedynie nazywaniem siebie chrześcijaninem. Taki człowiek nie wejdzie do królestwa.

Natomiast, ci, którzy słyszą jego słowa i wprowadzają je w życie, mogą wejść do jego królestwa. Konkretnym sposobem słuchania Jego słów, słuchania woli Bożej, jest czytanie Słowa Bożego, na przykład poprzez uważne czytanie Ewangelii każdego dnia, a następnie próbując wprowadzić w życie to, co usłyszeliśmy lub przeczytaliśmy, czyniąc życie Jezusa naszym własnym.

„Czy chcesz towarzyszyć Panu Jezusowi z bliska, z bardzo bliska? Otwórz Świętą Ewangelię i czytaj opis Męki Pańskiej. Ale nie tylko czytaj, lecz przeżywaj. Różnica jest wielka. “Czytać” tylko — znaczy wspominać rzecz minioną; “przeżywać” — być obecnym podczas wydarzeń, które się dzieją tu i teraz, być uczestnikiem tych wydarzeń”[1].

Obraz budowy domu, który kończy tę naukę Pana, przedstawia również w plastyczny sposób, co dzieje się w życiu każdego człowieka. Każdy dom jest narażony na deszcz, powódź i wichry, ale tylko życie zbudowane na skale Życia Jezusa Chrystusa wytrzyma trudne chwile i cierpienia.


[1] Św. Josemaría, Droga Krzyżowa, Stacja IX, nr 3.

Giovanni Vassallo // Zdjęcie: Niklas Tidbury - Unsplash