​Święci Paweł VI i Óscar Arnulfo Romero, propagatorzy jedności i braterstwa w Kościele

Podajemy tekst Prałata Opus Dei o świętym życiu Pawła VI i Oscara Arnulfa Romero oraz innych, którzy zostaną kanonizowani w najbliższą niedzielę.

Książki, artykuły
Opus Dei - ​Święci Paweł VI i Óscar Arnulfo Romero, propagatorzy jedności i braterstwa w Kościele

Nowi święci Paweł VI i Óscar Arnulfo Romero to dwaj pasterze w pełni oddani służbie Kościołowi i ich czasom, niestrudzeni propagatorzy jedności i braterstwa. Ich kanonizacje, w nadchodzącą niedzielę, to radosne zaproszenie byśmy błagali Pana, aby udzielił, zachował i pomnożył w nas wszystkich te kluczowe dary.

Święty papież Paweł VI pracował nieprzerwanie na rzecz jedności w Kościele i wśród wszystkich chrześcijan. Pragnienie duchowej odnowy łączył zawsze z pełną wiernością Ewangelii. Służył różnym papieżom zanim otrzymał misję następcy Piotra, pozostawiając jasny przykład, pracy w harmonii z Papieżem, z innymi pasterzami i wszystkimi wiernymi w Kościele. Posługując się “modlitwą o wiarę”, którą napisał święty papież w 1972 roku, możemy prosić Boga, aby “jeszcze bardziej otworzył naszego ducha i nasze serca na konkretne wymagania miłości ku wszystkim naszym braciom, abyśmy coraz bardziej stawali się twórcami pokoju”.


Nowy święty Óscar Arnulfo Romero często rozważał modlitwę Chrystusa o jedność: “aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Nazwał to “prawdziwą jednością” i zwykł przypominać: “podział w Kościele, bracia i siostry, to smutny widok, to przeciwieństwo znaku Chrystusa” (homilia z 30 kwietnia 1978 r.). Przynaglało go pragnienie jedności w Kościele: katolików między sobą i wszystkich z Ojcem Świętym. Jego, który tak bardzo kochał swój naród, prosimy szczególnie, by wypraszał jedność i szacunek wśród wszystkich Salwadorczyków oraz przezwyciężenie plagi przemocy.

W niedzielę, papież Franciszek kanonizuje również księży Francesco Spinellego i Vicenzo Romano, siostry Marię Katharinę Kasper i Marię Ignacię de Santa Teresa oraz młodego świeckiego Nunzio Sulprizio. Teraz, gdy Kościół rozmyśla nad wiarą i rozeznawaniem powołania młodych ludzi, za pośrednictwem siedmiu nowych świętych prośmy Boga, aby udzielił młodym szerokich horyzontów i by przesłanie Jezusa nadal docierało do wielu dziewczyn i chłopaków, którzy mogą się zdecydować podążać za Nim wielkodusznie rozmaitymi drogami, które istnieją w Kościele.

ks. prał. Fernando Ocáriz
Prałat Opus Dei