Słowo od Prałata (20 września 2021 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do zjednoczenia się z Panem Jezusem przez Krzyż

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Kilka dni temu, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wspominałem kolejny raz słowa naszego Ojca z 14 września 1969 roku, które skierował do nas na zakończenie błogosławieństwa Lignum Crucis [Relikwiami Krzyża]. Wymienił wtedy powody, dla których powinniśmy kochać Krzyż. Jako jeszcze jeden argument, na koniec wspomniał o tym, że Krzyż zawsze będzie nam towarzyszył w życiu. Każdy z nas spotyka go w różny sposób i w różnych okolicznościach.

Dlatego dobrze nam zrobi odnawiać zawsze na różne sposoby wiarę w skuteczność naszego zjednoczenia z Krzyżem Jezusa. Możemy powracać do słów św. Pawła: «Ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24).

Wiemy, że w rzeczywistości, nic nie brakuje nieskończonej skuteczności ofiary Chrystusa. Jednak w swojej Opatrzności, której nie potrafimy zrozumieć w pełni, Bóg sam pragnie, byśmy uczestniczyli w rozdzielaniu owoców Krzyża. Jest to możliwe, ponieważ mocą Ducha Św. sprawił, że uczestniczymy w synostwie Jezusa wobec Ojca: «Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale» (Rz 8, 17).

Zewnętrzne znaki często nam pomagają. To dlatego, jak wspomniał kiedyś Papież Franciszek, wizerunki Krzyża wokół nas – tam gdzie pracujemy, w domu itd. – są zaproszeniem do tego, by zjednoczyć się z Panem Jezusem.

Jeśli będziemy Towarzyszyć Najświętszej Maryi Pannie pod Krzyżem, nauczymy się «czytać w księdze, którą jest Ukrzyżowany i napełni nas to pokojem, radością i wzmocni nasze pragnienie świętości» (św. Josemaría,Rozważanie, 15 IX 1970).

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 20 września 2021 r.